• Có nên thành lập công ty kiểm định?

    Có nên thành lập công ty kiểm định?

    Xây dựng một công ty kiểm định là mong muốn của tôi trong suốt gần mười năm qua nhưng vẫn chưa thực hiện được vì một số lý do cả về chủ quan lẫn khách quan.
  • Thành lập công ty kiểm định đa quốc gia

    Thành lập công ty kiểm định đa quốc gia

    Có nguồn lực mạnh mẽ về mọi mặt, một số công ty kiểm định hoạt động đa quốc gia đã được thành lập và đi vào hoạt động, điều này đồng nghĩa việc tiếp cận đối tượng khách hàng tiềm năng sẽ được mở rộng hơn.

Bài viết liên quan