• Chia sẻ
  • Dân thì khóc mà cán bộ giữ máy gặt đập liên hợp không cho dùng

Dân thì khóc mà cán bộ giữ máy gặt đập liên hợp không cho dùng

Chưa bao giờ thấy nơi nào như nơi này, cán bộ không lo nghĩ cho dân mà còn ép dân, làm khổ dân. Tất cả mọi người dân đều bức xúc nhưng sức yếu đâu có làm gì được. Một vài người có ý định làm tờ trình lên cấp trên mà cũng không thực hiện được.

Dân thì khóc mà cán bộ giữ máy gặt đập liên hợp không cho dùng

Câu chuyện bức xúc không chỉ mới bắt đầu từ vài hôm nay mà đã bắt đầu được từ một năm trước. Vụ mùa đông xuân năm trước người dân nơi đây được biết đến máy gặt đập liên hợp. Bà con chào đón máy gặt trong niềm hân hoan. Máy gặt được ông cán bộ thôn thuê về. Chủ máy hình như có quan hệ thân thiết với cán bộ thôn. Ban đầu người dân nghĩ bán bộ sáng suốt đưa công nghệ hiện đại về giúp nhân dân. Nhưng khi bắt đầu vào gặt thì mọi người mới ngã ngửa. Cán bộ thôn cấu kết với chủ máy thu mỗi sào ruộng gặt là 200 nghìn đồng. Bình thường ở những vùng khác mỗi sào gặt chưa đến 140 nghìn. Người dân bắt đầu phản ứng. Một số người dân không chịu gặt thì bị cán bộ thôn tỏ thái độ khó chịu. Một số người dân khác không biết giá mà cứ gặt, gặt xong thì phải trả với giá cắt cổ mà cán bộ thôn thu.

Và đến năm nay sự việc tiếp tục diễn ra. Một vài máy gặt đập liên hợp được người dân thuê về bị cán bộ thôn giữ lại. Chỉ cho phép một máy duy nhất của cán bộ thôn thuê về được gặt. Mức giá được hạ thấp xuống nhưng do năm nay thời tiết xấu, người dân muốn gặt nhanh để về phơi mà không được. Một vài vùng bắt đầu có cơ cấu làm vụ tiếp mà lúa vụ này thì không được thu hoạch. Dân thì khóc mà cán bộ giữ máy không cho gặt.

Chưa bao giờ thấy nơi nào như nơi này, cán bộ không lo nghĩ cho dân mà còn ép dân, làm khổ dân. Tất cả mọi người dân đều bức xúc nhưng sức yếu đâu có làm gì được. Một vài người có ý định làm tờ trình lên cấp trên mà cũng không thực hiện được. Cán bộ xã mà nay như dân xã hội đen. Một vài phóng viên có hay tin để về đây viết bài nhưng chưa ra đến chiếc máy gặt đập liên hợp đang lộng hành thì đã được nhận phong bì mà rút lui. Câu chuyện lại được đánh sang là việc nhỏ trong thôn xóm nên để thôn xóm tự giải quyết.