Đào Trường Thọ

Đào Trường Thọ hay Đào Đoản Thọ điều là tác phẩm nói về cái vụ Trạng Quỳnh xém chết vì dám ngang nhiên ăn phải trái đào quý của Vua. Đọc truyện trạng quỳnh này xem vì sao Trạng Quỳnh xem chết vì ăn đào của vua nha.

Đào Trường Thọ

 

Quỳnh rất cậy tài, đùa cả, không từ ai. Một hôm, túc trực trong cung, có người đem dâng vua một mâm đào, gọi là “đào trường thọ”. Quỳnh thủng thỉnh lại gần, lấy một quả, ngồi ăn, giữa đông đủ mặt vua quan, mà làm như không thấy ai cả. Vua quở, giao xuống cho các quan nghị tội. Các quan chiếu theo luật “Mạn quân” tâu nghị trảm. Quỳnh quỳ xuống tâu rằng:

– Đình thần nghị tội hạ thần như vậy, thật là đúng luật, không oan ,xong xin Hoàng thượng rộng dung cho hạ thần được nói vài lời rồi chết cho thỏa !

Vua phán:

– Ừ, muốn nói gì cho nói!

– Muôn tâu bệ hạ, hạ thần có bụng tham sinh, sợ số chết non thấy quả gọi là quả “Trường thọ” thèm quá, tưởng ăn vào được sống lâu như Bành Tổ, để được thờ nhà vua cho tận trung. Không ngờ nuốt chưa khỏi mồm mà chết đã đến cổ! Hạ thần trộm nghĩ nên đặt tên quả ấy là quả “đoản thọ” thì phải hơn, và xin nhà vua trị tội đứa dâng đào để trừ kẻ xu nịnh.

Vua nghe Quỳnh tâu phải, bật cười tha tội cho.

 

* Đọc truyện Trang Quỳnh Đào Trương Thọ này xong mà thấy hú vía, xém chết vì quả đào. Phải công nhận là Trạng nhà ta dù thông mình hơn người ra còn có cái khoảng liều mạng thiệt, lỡ đâu vua chém đầu thì không biết đâu mà lần.

 

Đọc truyện trạng quỳnh hay và mới nhất tại thegioihinhanh.com 

>> Dê đực chửa..

>> Cồn Trạng Lột

>> Thiết Chúa Đại Phong

>> Chọi Gà

>> Đất nứt con bọ hung..

>> Đầu to bằng cái bồ

>> Truyện cười Quỷnh và Quỳnh

>> Trạng chết chúa cũng băng hà

>> Lễ tế sao

 

>> Đào Trường Thọ