• Chia sẻ
  • Phát triển kiểm định chống sét mang lại nhiều lợi ích?

Phát triển kiểm định chống sét mang lại nhiều lợi ích?

Khi phát triển một ngành kinh tế nào cũng sẽ mang lại những lợi ích nhất định từ hoạt động đó. Kiểm định chống sét là một ngành dịch vụ mới hình thành và bắt đầu phát triển trong những năm gần đây, và hệ quả của nó mang lại khá tích cực trong cả nền kinh tế lẫn đời sống xã hội của đất nước ta hiện nay.

Kiểm định chống sét trước hết giúp giảm thiệt hại về người và tài sản.

Trước đây, khi chưa có các thiết bị chống sét như cột thu lôi và hoạt động kiểm định chốngsét vẫn chưa thịnh hành thì các thiệt hại về tính mạng con người, những hư hại vất chất sau khi có sét xảy ra thường xuyên. Thống kê những năm gần đây cho thấy, từ khi các hoạt động kiểm định nói chung và kiểm định chống sét nói riêng phát triển thì những hư hỏng về máy móc, trang thiết bị và cụ thể là hư hại về thiết bị chống sét ngày càng suy giảm, dẫnđến tỷ lệ gây ra thiệt hại về tính mạng và tài sản của xã hội cũng giảm theo tỷ lệ thuận. Đây là một lợi ích tích cực mà hoạt động kiểm định chống sét mang lại.

kiểm định chống sét

Kiểm định chống sét giải quyết một phần việc làm.

Do cơ cấu dân số đông, dư thừa nguồn lao động. Nguồn lao động của nước ta thiếu việc làm trầm trọng, tỷ lệ thất nghiệp hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Khi hoạt động kiểm định chống sét ra đời đã thực sự mang lại một lợi ích lớn. Hoạt động này đã thu hút được một số lượng lớn người lao động tập trung vào ngành này. Giải quyết được một phần nào tình trạng thất nghiệp của nước ta hiện nay. Qua đó, cũng tiết kiệm được một phần chi phí mà nhà nước phải chi cho những người thất nghiệp hàng năm.

Do tình trạng thất nghiệp giảm cũng kéo theo sự phát triển của đời sống của một bộ phận dân cư, giúp tỉ lệ phát triển đời sống của nước ta đồng đều hơn. Bên cạnh đó, giải quyết một phần việc làm cũng đẩy lùi được các tệ nạn xã hội như nghiện hút, trộm cắp trong một phần dân cư.

Kiểm định chống sét thu lại nguồn tăng trưởng lớn.

Nếu phát triển một ngành mà không mang lại nguồn lợi nhuận lớn thì các nhà đầu tư sẽ không chi ra một đồng để phát triển nó. Với một tiềm năng lớn hoạt động kiểm định chống sét đã mang lại những nguồn lợi lớn, đóng góp không nhỏ vào mức độ tăng trưởng kinh tế của nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thời gian qua. Nguồn thu nhập đem lại do hoạt động kiểm định chiếm một cơ cấu lớn trong các ngành dịch vụ. Chính vì lẽ đó, mà hiện nay hoạt động kiểm định ngày càng được chú trọng đầu tư nhằm đem lại hiệuquả kinh tế cao.

Như vậy, có thể thấy rằng kiểm định chống sét không chỉ mang lại lợi ích nhất định đó là bảo vệ tính mạng, sự an toàn của con người mà nó còn giải quyết được các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước.