• Chia sẻ
  • Cảnh báo trong công việc huấn luyện an toàn

Cảnh báo trong công việc huấn luyện an toàn

Trong quá trình lao động, có lẽ người lao động cũng sẽ nghĩ đến những rủi ro có thể xảy ra đối với bản thân hoặc với những lao động khác. Nhưng, khi tham gia khóa huấn luyện an toàn, thì những người lao động ấy mới có thể nhận biết và hiểu rõ hơn về những cảnh báo trong công việc.

 

Mỗi một người huấn luyện an toàn đều có trách nhiệm phải cho người lao động biết về những gì gọi là cảnh báo nguy hiểm mà họ phải đối mặt trong quá trình làm việc trước khi được huấn luyện an toàn.

Đối với việc huấn luyện an toàn thì là một quá trình đào tạo cho các người lao động, đội ngũ quản lý biết về những rủi ro mà họ gặp phải khi sử dụng thiết bị nguy hiểm hoặc làm việc trong môi trường nguy hiểm, đào tạo họ cách tránh những nguy hiểm đó hoặc là đối mặt với nó tốt nhất. Đương nhiên đây là cách mà quá trình huấn luyện này diễn ra. Nhưng trước khi huấn luyện thì người huấn luyện luôn phải vạch rõ cho người lao động biết tới những gì mà họ cần đối mặt.

Giống như khi huấn luyện cho người ta chơi tàu bay trên cao, dạy người ta cách chơi sao cho an toàn, cách xử lý khi gặp sự cố thì cần phải phổ biến về độ nguy hiểm hay là những rủi ro mà tàu bay có thể mang lại. Bên huấn luyện an toàn lao động cũng thế, khi người lao động sắp phải sử dụng một công cụ có tính nguy hiểm hay làm việc trong môi trường độc hại thì cần cho họ biết về những gì mà tương lai họ sẽ gặp phải, tình hình sức khoẻ của họ sẽ bị ảnh hưởng ra sao, họ sẽ có được những phúc lợi cũng như đảm bảo gì từ công ty nếu gặp phải nguy hiểm. Để người lao động có thể ý thức được mọi công việc của họ và lựa chọn tham gia hay không tham gia huấn luyện an toàn.

Bởi vì có nhiều trường hợp người lao động quyết tâm tham gia công việc có môi trường độc hại rồi, họ thậm chí trải qua huấn luyện an toàn với thời gian dài và cam kết tham gia làm việc lâu dài nhưng sau khi tham gia làm việc lại vì sợ hãi mà bỏ việc. Điều này khó tránh khỏi trong thực trạng lao động bởi tâm lý của con người nhưng lại là một vấn đề nan giải và khó khăn cho chủ doanh nghiệp. Bởi chủ doanh nghiệp sẽ tốn nhiều chi phí cho quá trình liên tục tuyển dụng những nhân viên thay thế. Việc phổ biến mọi thứ cho nhân viên lao động tốt sẽ khiến việc nhân viên bỏ việc vì chưa ý thức được rõ trước khi tham gia huấn luyện an toàn.