• Ảnh đẹp
  • Dạy vẽ tranh phong cảnh bằng màu nước dễ dàng

Dạy vẽ tranh phong cảnh bằng màu nước dễ dàng

Tranh phong cảnh màu nước là một loại tranh khó vẽ nhưng lại sở hữu nét đẹp lay động lòng người, để có thể vẽ được tranh này, ngoài việc tìm người dạy vẽ tranh phong cảnh bằng màu nước giỏi ra thì cũng cần người vẽ phải có năng khiếu và sự kiên nhẫn, chịu khó rèn luyện.

Dạy vẽ tranh phong cảnh bằng màu nước

Dạy vẽ tranh phong cảnh bằng màu nước

Nếu được dạy vẽ tranh phong cảnh bằng màu nước tốt, người vẽ có thể vẽ nên những bức tranh có chiều sâu, mượt mà về màu sắc và hình ảnh cũng như khả năng sáng tạo không giới hạn. Tuy nhiên đây thực sự là một loại chất liệu khó mà không phải ai cũng có thể sử dụng tốt.

Dạy vẽ tranh phong cảnh bằng màu nước cơ bản:

Khi bắt đầu vẽ từ đối tượng, chúng ta bắt buộc phải theo dõi các sắc thái màu, so sánh chúng với nhau tạo nên một sắc màu cần thiết bằng cách dùng một trong hai hay kết hợp hai phương pháp sau đây. Cần phải học nhìn tự nhiên, làm chủ một hệ thống tri giác nhất định. Phải biết kết hợp hài hòa các chi tiết trong quan hệ với nhau cũng như với toàn bộ.

Nếu vẽ theo truyền thống màu nước cổ điển, tức là theo kỹ thuật chồng màu, thì nên bắt đầu từ những sắc sáng nhất rồi dần dần phủ lên chúng những sắc mạnh. Khi đã đặt xong màu cho những bộ phận được chiếu sáng ở đối tượng rồi, khi chúng ta chuyển qua các độ trung gian, thì một lần nữa, chúng ta lại không được quên tính hoàn chỉnh của sự cảm thụ, không được quên so sánh các độ trung gian với nhau, ấm với ấm, lạnh với lạnh. Phải nắm vững phương pháp màu nước cổ điển, như một sắc này lên một sắc khác sáng hơn. Có thể vẽ bàng cọ đẫm màu hoặc vẽ bằng nhát cọ hơi khô khiến cho kỹ thuật của người vẽ được phong phú hơn.

Kỹ thuật vẽ cũng như chồng màu và pha màu phải được hướng dẫn cụ thể bởi người dạy vẽ tranh phong cảnh bằng màu nước, cũng như trải qua thời gian tôi luyện để có thể đạt được một phong độ thuần thục, từ đó người vẽ mới có thể diễn đạt tốt cảm nhận cũng như cảm xúc của mình qua bức vẽ.