• Chia sẻ
  • Thời hạn kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp

Thời hạn kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp

Tùy từng loại thiết bị công nghiệp khác nhau mà thời hạn kiểm định an toàn thiết bị cũng khác nhau. Có loại 3 năm, có loại 1 năm và có loại chỉ 6 tháng phải kiểm định lại một lần. Vì vậy đơn vị sử dụng cần nắm rõ những đặc điểm của thiết bị mình sử dụng để xác định được thời hạn kiểm định thích hợp.

- Đối với nhóm thiết bị chịu áp lực như bình ga, nồi hơi, nồi áp suất… thì thường thời hạn kiểm định là 1 năm. Tuy nhiên có một số trường hợp ngoại lệ như thiết bị đã qua sử dụng, thiết bị không rõ nguồn gốc xuất xứ, thiết bị hay mang di chuyển nhiều nơi thì thời hạn phải ngắn lại. Thậm chí còn 6 tháng hoặc dưới 6 tháng phải kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp lại một lần mới đủ đảm bảo an toàn khi sử dụng.

 

kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp

- Đối với nhóm tải trọng lớn như xe nâng hàng, xe cẩu, thang cuốn…thì thời hạn kiểm định lâu hơn. Thường từ 2 đến 3 năm tùy loại. Tuy nhiên, cũng như nhóm thiết bị áp lực, nhóm thiết bị có tải trọng lớn này cũng có những trường hợp ngoại lệ như thiết bị cũ đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thiết bị thường hay di chuyển nhiều nơi phải được kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp trước thời hạn như quy định của nhà sản xuất cũng như quy định của Bộ thương binh và xã hội.

- Với những thiết bị đã sử dụng lâu thì thời hạn kiểm định cũng được rút lại ngắn hơn so với thời hạn quy định. Thường với nhóm thiết bị có tải trong lớn thì cứ 10 năm thì sẽ rút ngắn thời hạn kiểm định lại. Ví dụ bình thường thời hạn kiểm định theo quy định của nhà sản xuất là 2 năm. Thì 10 năm đầu cứ 2 năm sẽ kiểm định lại một lần. Sau 10 năm thời hạn kiểm định sẽ rút ngắn lại còn một năm. Nghĩa là từ năm thứ 11, cứ 1 năm sẽ tiến hành kiểm định lại một lần. Sau 20 năm sẽ rút ngắn thời hạn kiểm định lần nữa. Cứ tiếp theo như vậy, 10 năm lại rút ngắn lại thời hạn kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp.

- Kiểm định thiết bị an toàn công nghiệp phải được tiến hành đúng thời điểm hoặc sớm hơn thời điểm so với mốc thời hạn quy định. Không nên để quá thời hạn mới đem đi kiểm định. Không để xảy ra trường hợp cố làm cho xong công trình đang làm dở mới đi kiểm định định kì dù chỉ quá giới hạn trong một thời gian rất ngắn. Bởi với từng loại thiết bị, nhà sản xuất đã nghiên cứu và sản xuất định riêng chỉ trong bấy nhiêu thời gian làm việc. Nếu đơn vị sử dụng không tuyệt đối tuân theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì nguy cơ xảy ra tai nạn bất kì lúc nào. Ví dụ: Thời hạn kiểm định theo quy định của nhà sản xuất là 1 năm thì đơn vị sử dụng có thể tiển hành kiểm định khi đã sử dụng thiết bị được 11 tháng, 10 tháng hoặc sớm hơn. Nhưng không nên để đến 13 tháng hoặc chỉ hơn 12 tháng mới tiến hành kiểm định.