• Chia sẻ
  • Kiểm định an toàn các loại máy móc có giống nhau không?

Kiểm định an toàn các loại máy móc có giống nhau không?

Hoạt động kiểm định an toàn giữa các loại máy móc thiết bị thường không giống nhau về quy trình, vì mỗi loại sẽ có những đặc điểm riêng biệt để có thể kiểm định được tốt nhất.

 

Thông thường, những máy móc khác nhau sẽ được kiểm định an toàn khác nhau, nhưng bên cạnh đó vẫn có những điểm tương đồng cơ bản.

Thứ nhất là điểm tương đồng về quy trình kiểm định máy móc. Bất cứ máy móc, thiết bị nào, dù là to lớn hay vô cùng nhỏ bé, tất cả chúng đều được kiểm tra bằng các loại công cụ hỗ trợ chuyên dụng phù hợp nhất, nhưng vẫn chỉ tuân theo một chuỗi hoạt động nhất định. Tuần tự các bước thực hiện chính bao gồm thu thập, đo đạc và ghi chép các loại chỉ số; tiếp đến là những tính toán cơ bản, chạy thử khả năng vận hành của máy, ghi chép số liệu; cuối cùng là tham chiếu kết quả và đưa ra nhận định cuối cùng về tình hình máy móc. Dù thiết bị được kiểm định an toàn ở đây có thể là cần trục, có thể là nồi hơi, cũng có thể là cáp treo hay bình nén khí,… thì các bước thực hiện ở trên vẫn phải được theo sát, không được bỏ qua bất kì giai đoạn nào. Chỉ có như vậy, máy móc, thiết bị mới được kiểm tra kỹ lưỡng, chính xác, đảm bảo an toàn tối đa khi đưa vào sử dụng.

Điểm tương đồng thứ hai là: mọi loại máy móc sau khi đưa vào hoạt động một thời gian đều phải kiểm định định kỳ lại theo thời gian cố định. Kết quả kiểm tra lần đầu có thể tốt, song sau một thời gian vận hành, ai biết được nó có còn linh hoạt được như lúc đó hay không? Kiểm định an toàn định kỳ là phương pháp hữu hiệu nhất giúp doanh nghiệp đánh giá khách quan tình hình hiện tại của trang thiết bị, đồng thời lường trước những nguy hiểm tiềm ẩn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Không loại trừ một ngoại lệ nào, tất cả máy móc đều bắt buộc phải được kiểm tra định kỳ. Và nhờ điểm tương đồng này, doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý máy móc, phân chia thời gian kiểm định an toàn định kỳ, phù hợp với thời gian sản xuất, hoạt động của công ty mà vẫn không gây ra quá nhiều tổn thất.

Biết về những nét tương đồng trong kiểm định các loại máy khác nhau sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian cũng như các chi phí liên quan khác, góp phần đem lại lợi ích cho doanh nghiệp.

Kiểm định an toàn các loại máy móc có giống nhau không?

Hoạt động kiểm định an toàn giữa các loại máy móc thiết bị thường không giống nhau về quy trình, vì mỗi loại sẽ có những đặc điểm riêng biệt để có thể kiểm định được tốt nhất.

Thông thường, những máy móc khác nhau sẽ được kiểm định an toàn khác nhau, nhưng bên cạnh đó vẫn có những điểm tương đồng cơ bản.

Thứ nhất là điểm tương đồng về quy trình kiểm định máy móc. Bất cứ máy móc, thiết bị nào, dù là to lớn hay vô cùng nhỏ bé, tất cả chúng đều được kiểm tra bằng các loại công cụ hỗ trợ chuyên dụng phù hợp nhất, nhưng vẫn chỉ tuân theo một chuỗi hoạt động nhất định. Tuần tự các bước thực hiện chính bao gồm thu thập, đo đạc và ghi chép các loại chỉ số; tiếp đến là những tính toán cơ bản, chạy thử khả năng vận hành của máy, ghi chép số liệu; cuối cùng là tham chiếu kết quả và đưa ra nhận định cuối cùng về tình hình máy móc. Dù thiết bị được kiểm định an toàn ở đây có thể là cần trục, có thể là nồi hơi, cũng có thể là cáp treo hay bình nén khí,… thì các bước thực hiện ở trên vẫn phải được theo sát, không được bỏ qua bất kì giai đoạn nào. Chỉ có như vậy, máy móc, thiết bị mới được kiểm tra kỹ lưỡng, chính xác, đảm bảo an toàn tối đa khi đưa vào sử dụng.

Điểm tương đồng thứ hai là: mọi loại máy móc sau khi đưa vào hoạt động một thời gian đều phải kiểm định định kỳ lại theo thời gian cố định. Kết quả kiểm tra lần đầu có thể tốt, song sau một thời gian vận hành, ai biết được nó có còn linh hoạt được như lúc đó hay không? Kiểm định an toàn định kỳ là phương pháp hữu hiệu nhất giúp doanh nghiệp đánh giá khách quan tình hình hiện tại của trang thiết bị, đồng thời lường trước những nguy hiểm tiềm ẩn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Không loại trừ một ngoại lệ nào, tất cả máy móc đều bắt buộc phải được kiểm tra định kỳ. Và nhờ điểm tương đồng này, doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý máy móc, phân chia thời gian kiểm định an toàn định kỳ, phù hợp với thời gian sản xuất, hoạt động của công ty mà vẫn không gây ra quá nhiều tổn thất.

Biết về những nét tương đồng trong kiểm định các loại máy khác nhau sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian cũng như các chi phí liên quan khác, góp phần đem lại lợi ích cho doanh nghiệp.