Điều kiện thành lập doanh nghiệp du lịch

Điều kiện thành lập doanh nghiệp bao gồm những yêu cầu gì là thắc mắc chng của nhiều nhà đầu tư đang có ý định đầu tư vào lĩnh vực này.

 

Trong thời gian gần đây, du lịch đang là một ngành phát triển rất mạnh và mang lại lợi nhuận khá cao. Các doanh nghiệp du lịch cũng theo đó mà được mở ra ngày càng nhiều. Để đảm bảo cho việc quản lý của nhà nước cũng như tính hợp pháp thì việc thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đòi hỏi phải tuân theo những quy định của pháp luật. Trong đó, điều kiện thành lập doanh nghiệp du lịch là một trong những vấn đề mà các nhà đầu tư cần quan tâm hàng đầu để thủ tục thành lập được nhanh chóng và thuận lợi.

Theo quy định tại Nghị định số 27/2001?NĐ-CPP về kinh doanh lữ hành thì mọi cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam theo Luật Đầu tư nước ngoài đều có thể kinh doanh du lịch lữ hành.

Điều kiện để kinh doanh du lịch trong nước bao gồm: phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; phải có phương án kinh doanh du lịch; vốn ký quỹ 50 triệu đồng.

Điều kiện để kinh doanh du lịch quốc tế: phải có giấy phép kinh doanh du lịch quốc tế; vốn ký quỹ 250 triệu đồng; có ít nhất 3 hướng dẫn viên được cấp thẻ; 3 hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh du lịch với đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định. Hồ sơ sẽ nộp tại cơ quan quản lý du lịch tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. Trong thời hạn 30 ngày, nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy phép hoạt động.

Bên cạnh đó, điều kiện thành lập doanh nghiệp du lịch còn yêu cầu chỉ những người được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch mới được hành nghề với khách du lịch quốc tế. Hướng dẫn viên du lịch chỉ được hành nghề khi đang làm việc ở một doanh nghiệp kinh doanh lữ hành. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch gồm: có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam và có đủ năng lực hành vi dân sự; không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện; có bằng cử nhân trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng về hướng dẫn viên du lịch; có bằng cử nhân ngoại ngữ hoặc chứng chỉ ngoại ngữ du lịch.