• Doanh nghiệp
  • Kiểm định cần trục và kiểm định nồi hơi

Kiểm định cần trục và kiểm định nồi hơi

Cần trục và nồi hơi là hai thiết bị trong công nghiệp dễ gây nguy hiểm vì vậy các nhà sử dụng cần phải kiểm định nồi hơi và kiểm định cần trục thường xuyên để đảm bảo an toàn trong lao động công nghiệp.

Cần trục là một thiết dùng trong hoạt động sản xuất công nghiệp nhằm tạo ra nhiệt bằng cách đun sôi nước lên phục vụ trong các doanh nghiệp, và có thể thấy rằng nồi hơi thường rất dễ gây nổ nếu không được kiểm định cẩn thận của các thời điểm. Do đó các doanh nghiệp luôn phải đề cao ý thức và thực hiện việc kiểm định nồi hơi theo tiêu chuẩn mà các cơ quan có thẩm quyền đề ra. Việc kiểm định nồi hơi gồm các bước ssau: kiểm tra thông tin giấy tờ về nguồn gốc sản xuất của nồi hơi, kiểm tra các bộ phận bên ngoài, các bộ phận bên trong, tiến hành đưa kết quả và đánh giá hoàn thành quá trình kiểm định.

Cũng tương tự giống như nồi hơi thì thiết bị cần trục được dùng khá rộng dãi ngày nay tuy nhiên nó được dùng chủ yếu trong xây dụng các công trình lớn và cao tầng vì vậy nó cũng rất nguy hiểm nếu không được kiểm định và tìm ra các lỗi sai sót về kĩ thật, các thông số rất dễ sập cần trục gây bị thương những công nhân lao động xung quanh khu vực đó. Vì vậy để đảm bảo an toàn thì các cơ sở kinh doanh cần tiến hành kiểm định cần trục thường xuyên, thông thường là một năm một lần. các quy trình kiểm định giữa nồi hơi và kiểm định cần trục cũng không khác nhau là mấy vẫn gòm một số bước như: kiểm tra thông tin, kiểm tra bên ngoài, kiểm tra bên trong, đưa ra kết quả và đánh giá.

Hai thiết bị này đều là hai thiết bị hỗ trợ trong công nghiệp, xây dựng với các bước trong  quy trình kiểm định khá giống nhau, tuy nhiên thao tác kiểm tra và các thông số tiêu chuẩn của hai thiết bị này được đề ra rất khác nhau. đay chỉ là một số những quan điểm đánh giá cá nhân được đưa ra nhằm làm rõ hơn về hai thiết bị trên cũng như quá trình kiểm định của chúng.