• Doanh nghiệp
  • Nhóm làm công tác y tế trong khóa huấn luyện an toàn

Nhóm làm công tác y tế trong khóa huấn luyện an toàn

Như ta đã biết thì trong một khóa huấn luyện an toàn học viên sẽ được chia ra làm nhiều nhóm học khác nhau. Trong đó sẽ có sự khác biệt về nội dung học tập cũng như thời gian tham gia khoá học cũng sẽ khác nhau.

Sự khác biệt về nội dung và thời gian tham gia khóa huấn luyện an toàn được quy định dựa trên chức vụ, lĩnh vực hoạt động, công tác chuyên môn mà từng nhóm đối tượng thực hiện. Trong đó có sự khác biệt nhất về hai nội dung trên chính là nhóm làm công tác y tế.

Nói về yếu tố nội dung thì số lượg kiến thức mà họ được truyền đạt trong một khóa huấn luyện an toàn sẽ nhiều hơn các nhóm khác. Chúng bao gồm hệ thống chính sách và pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động trong đó có các kiến thức như: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn,… Huấn luyện cấp chứng chỉ chuyên môn về y tế lao động. Tại nội dung này nhóm sẽ được học các kiến thức về yếu tố có hại tại nơi làm việc; tổ chức quan sát môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại; lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc; các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống; cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp,…

Chính vì về phần nội dung có rất nhiều nên tổng số thời gian mà nhóm này tham gia huấn luyện được cho là dài nhất trong tất cả các nhóm học. Cụ thể là 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Trong đó, thời gian huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động ít nhất là 40 giờ, nội dung huấn luyện cấp giấy chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động ít nhất là 16 giờ.

Huấn luyện an toàn hiện đang là một khóa học nằm trong các điều khoản mà pháp luật quy định với người lao động.