Tình trạng kiểm định nồi hơi hiện nay

Hiện nay có rất nhiều tình trạng đáng được quan tâm và đánh giá, bên cạnh tình trạng về buôn bán thương mại, du lịch, hay giáo dục,… thì tình trạng kiểm định nồi hơi cũng đang là tình trạng được đặt biệt chú ý.

Theo số liệu thống kê và những thông tin thu thập được gần đây của những người làm công việc chuyên trách thì tình trạng kiểm định nồi hơi hiện đang được diễn ra trên diện rộng và có nhiều kết quả tốt. Có rất nhiều doanh nghiệp chủ động cho tiến hành kiểm định nồi hơi để đảm bảo hoạt động sản xuất của mình được suôn sẻ và thuận tiện. Với tiêu chí phòng bệnh hơn chữa bệnh đã và đang làm thị trường kiểm định các thiết bị máy móc, tiêu biểu là kiểm định nồi hơi trở nên sôi nổi và nhộn nhịp hẳn lên. Các nhân viên có cơ hội được bộc lộ hết tất cả những kỹ năng nghiệp vụ mà mình đã học được trong công tác huấn luyện kiểm định cũng như kinh nghiệm thu thập được trong quá trình làm việc để hướng dẫn, chỉ ra các lỗi sai về thiết bị, bộ điều kiển,… cho những người chịu trách nhiệm điều khiển nồi hơi được biết. Các doanh nghiệp làm việc ở những nơi có  điều kiện không thuận lợi và khó khăn trong mỗi lần kiểm định nồi hơi cũng cố gắng tiến hành kiểm định vì họ ý thức được tầm quan trọng của công việc trên.

Tuy nhiên, thị trường kiểm định nồi hơi sôi nổi và năng động vẫn còn đó những khuyết điểm. Có một bộ phận nhỏ các công ty vẫn lơ là hoặc tránh né việc kiểm định nồi hơi vì những lý do cá nhân riêng tư nào đó. Doanh nghiệp thì lách luật, nhân viên kiểm định thì bao che cho hành vi trên để bắt tay nhau cho qua mọi chuyện để rồi lại xảy ra các vụ tai nạn nồi hơi không đáng có. Không phải giới báo chí và các cơ quan chức năng không phản ánh mà vì hành động ấy quá tinh vi nên họ chỉ biết được phần nào những thiếu xót trong côn việc kiểm định nồi hơi nói trên.

Như vậy, nhìn chung tình tạng kiểm định nồi hơi có những chuyển biến tích cực những vẫn còn nhiều tiêu cực cần kịp thời phát hiện và khắc phục.