Trình tự thành lập doanh nghiệp tư nhân

Để tiến hành thành lập doanh nghiệp tư nhân, các cá nhân/tổ chức cần nắm được trình tự thành lập. Việc nắm rõ trình tự này sẽ giúp các cá nhân/tổ chức tránh được những sai sót trong suốt quá trình kinh doanh sau này.

 

Doanh nghiệp tư nhân được hiểu là doanh nghiệp do một người làm chủ và được tồn tại bằng sự chịu trách nhiệm bởi chính tài sản của chủ doanh nghiệp. Việc thành lập doanh nghiệp tư nhân, cần được xác định về mặt pháp lý đó chính là xác định được chủ doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền để nộp hồ sơ thành lập theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Theo đó, hồ sơ đăng kí doanh nghiệp bao gồm các loại giấy tờ sau: Tên doanh nghiệp, giấy đăng kí kinh doanh, bản sao cmnd, căn cước công dân, hộ chiếu,… Đồng thời cần có thêm hồ sơ về kê khai các giá trị tài sản của chủ doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền.

Kê khai tài sản là một quy định được ban hành cụ thể tại Nghị định 68 của Chính phủ. Trong đó, quy định rõ về các tài sản cần kê khai, như nhà xe, đất, thu nhập,… Đối vói doanh nghiệp tư nhân, việc kê khai tài sản chính là việc kê khai tài sản của chủ doanh nghiệp. Trị giá tài sản sẽ quyết định đến sự tồn tại hợp pháp của donh nghiệp.

Về trình tự để mở một doanh nghiệp hay công ty tư nhân được xác định bằng hồ sơ đăng kí và đó chính là quyền hợp pháp của doanh nghiệp. Quy định cụ thể về việc lập hồ sơ, cùng với các giấy tờ liên quan đã được pháp luật hiện hành nêu rõ. Đặc biệt, việc thụ lý và kiểm tra hồ sơ sẽ được tiến hành nhanh gọn nhờ cơ chế và sự thay đổi trong công tác làm việc theo Luật mới.

Trong hồ sơ cũng cần có thông tin liên lạc của người đăng kí để cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp liên hệ. Trong điều kiện nếu tên hoặc một vài thông tin khác trong hồ sơ đăng kí thành lập doanh nghiệp găp vấn đề thì bên Phòng đăng kí kinh doanh sẽ thông báo để cho chủ doanh nghiệp có những điều chỉnh/bổ sung hợp lý nhất.