• Khám phá
  • Bảo tàng Binh đoàn Quyết Thắng

Bảo tàng Binh đoàn Quyết Thắng

Bảo tàng Binh đoàn Quyết Thắng nằm ở thị xã Tam Điệp của tỉnh Ninh Bình. Đây là Bảo tàng thuộc Quân đoàn 1 của Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay.

Bảo tàng Binh đoàn Quyết Thắng

Bảo tàng Binh đoàn Quyết Thắng được thành lập năm 1995. Đây là bảo tàng thuộc loại hình của Quân sự, với lịch sử, tư liệu, hiện vật có giá trị hiện vật, văn hóa, khoa học và cả quá trình xây dựng, học hỏi, nỗ lực và trưởng thành của binh đoàn trong cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kiến trúc Bảo tàng Binh đoàn Quyết Thắng cũng khá rộng rãi với không gian có 3 tầng cùng tổng diện tích là 1.200 m2. Bên trong trưng bày đến 4.000 hình ảnh, tư liệu và các hiện vật có giá trị theo các cách trưng bày tại các phòng với nội dung:

Bảo tàng Binh đoàn Quyết Thắng

- Phòng khánh tiết: đây là phòng giới thiệu các hình ảnh, tư liệu, hiện vật nói về sự quan tâm của Bác Hồ, của Đảng và Nhà nước đã giành cho Binh đoàn Quyết Thắng.

- Phòng trưng bày với chủ đề Binh đoàn đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Các hình ảnh, tư liệu tái hiện Binh Đoàn Quyết Thắng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975.

- Cuối cùng, phòng trưng bày Binh Đoàn Quyết Thắng với sự nghiệp xây dựng và giữ gìn đất nước từ năm 1975 đến hiện tại.

Bảo tàng Binh đoàn Quyết Thắng

Không gian được thiết kế hài hòa, cân xứng có tính chuyên môn sâu sắc. nhờ đó cũng thể hiện được vai trò chuyên môn, xây dựng và phát triển rõ rệt sau 35 năm hình thành, chiến đấu và phát triển đến ngày nay.

Bên cạnh không gian trưng bày đầy đủ và ý nghĩa của các tư liệu, hình ảnh và hiện vật của binh đoàn. Bên ngoài của Bảo tàng Binh đoàn Quyết Thắng cũng được trưng bày với số lượng hiện vật tiêu biểu và đặc trưng cho bình đoàn như súng, xe tăng, pháo, các công cụ, vũ khí đấu tranh mà Binh đoàn đã từng sử dụng cho các cuộc đấu tranh trong lịch sử dân tộc.

Bảo tàng Binh đoàn Quyết Thắng sẽ mở cửa đón khách tham quan vào các ngày thứ 3, 4, 5, 7 và chủ nhật trong tuần. Đây là địa điểm tham quan, tìm hiểu rất có ý nghĩa và có tầm quan trọng đối với lịch sử quốc gia.

Bảo tàng Binh đoàn Quyết Thắng

Bảo tàng là nơi lưu giữ và bảo tồn các giá trị của cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ tổ quốc anh dũng và thiêng liêng của dân tộc, đây cũng là nơi nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và tuyên truyền các hình ảnh, tư liệu quan trọng của lịch sử dân tộc.