399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Khám phá
  • Cuộc đời và sự nghiệp vua Lê Thánh Tông

Cuộc đời và sự nghiệp vua Lê Thánh Tông

Đức vua Lê Thánh Tông là vị hoàng đế thứ 5 của nhà Hậu Lê. Ông nổi tiếng là đấng minh quân, đã đưa đất nước Đại Việt vào thời kì thăng hoa nhất.

Cuộc đời và sự nghiệp vua Lê Thánh Tông

Vua Lê Thánh Tông sinh vào năm 1422 và mất năm 1497, ông trị vì đất nước từ năm 1460 đến 1497, trong vòng 47 năm. Ông được xem là vị vua coi trọng, thu hút hiền tài và là một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Trong quá trình làm vua, ông đã có nhiều công trong việc cải cách, trong hệ thống quân sự, kinh tế, chính trị, hành chính, pháp luật, văn hóa, giáo dục.

Bên cạnh đó, vua Lê Thánh Tông có công trong việc Nam tiến để mở rộng bờ cõi của Đại Việt với cách đánh chiếm kinh đô của Chiêm Thành vương quốc vào năm 1471, để sáp nhập vào Đại Việt. Năm 1479 có thêm cuộc hành quân về phía Tây thành công. Qua đó có thể thấy rằng, vua Lê Thánh Tông là người có tài chỉnh đốn quân sự, đôn đốc và phát triển, tăng cường các chiến lược quân sự.

Ông đã luôn động viên, thúc đẩy quan lại, binh sĩ coi việc trấn giữ biên cương quốc gia quan trọng. Đề phòng các trường hợp xấu xảy ra, nhằm xử lý kịp thời và bảo vệ non sông đất nước. Đi đôi với đó, vua Lê Thánh Tông rất coi trọng việc lưu trữ các nguồn lương thực, lương thảo khi cần thiết.

Đặc biệt ở thời vua Lê Thánh Tông cũng đã chế biến ra một nghệ thuật làm lương khô, đây là một trong một kỹ thuật đặc biệt của Đại Việt ngày xưa, cách chế biến này vô cùng sáng tạo và quan trọng, nó giúp lưu trữ được nguồn lương khô lâu dài và tiện dụng.

Cuộc đời và sự nghiệp vua Lê Thánh Tông

Ngoài ra, ông còn áp dụng cải tổ thiên hạ mạnh mẽ, tập trung vào quân sự về cơ cấu tổ chức, giáo huấn. Lúc này, quân chia làm 5 đạo vệ quân, nay là 5 phủ đô đốc, trong mỗi phủ đều có vệ, sở nghiêm ngặt và cẩn thận. Đồng thời, còn có cả  2 đạo nội và ngoại gồm có nhiều ti, vệ.

Vua Lê Thánh Tông coi trọng việc đoàn kết và gắn bó, chấm dứt nhiều tình trạng chia rẽ nội bộ trong triều đình và nhân dân. Ông luôn luôn một lòng tổ chức, củng cố và xây dựng một triều đại, đất nước và đời sống an lạc, thái bình. Điển hình với kinh tế trong thời kì này cũng được phát triển mạnh mẽ, các ngành nghề thủ công nghiệp, in ấn làm giấy viết cũng đạt hiệu quả và phát triển rất thành công, rực rỡ.

Cuộc đời và sự nghiệp vua Lê Thánh Tông: đền thờ ông

Số lượng sách được in, công ngệ chế tạo vũ khí, sắt, đồ gốm sứ cũng phát triển vượt bậc và phát triển ở mức điêu luyện, tinh xảo và hoa văn, công nghệ tỉ mỉ, đẹp mắt. Cách dịch vụ buôn bán, thương mại cũng phát triển mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, vua Lê Thánh Tông còn chú trọng đến giáo dục, coi trọng văn hóa, tín ngưỡng, tạo điều kiện phát triển, xâm nhập và phát huy tối đa.

Có thể nói, với nhiều đóng góp to lớn về tất cả các lĩnh vực từ đời sống, chính trị, văn hóa, giáo dục, kinh tế cho đến chính trị… Vua Lê Thánh Tông là một vị vua anh minh vĩ đại, tài ba và kiệt suất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam.