Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam nằm ở địa chỉ số 216 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là nơi trưng bày, tái hiện lại lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam qua các thời kì.

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

Hiện nay, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đang lưu giữ nguồn hiện vật, tư liệu, hình ảnh của nhiều cuộc đấu tranh chống Mỹ, Pháp, Nhât… được thu thập, nghiên cứu, tìm hiểu từ mọi miền đất nước.

Trước kia, bảo tàng là Sở Thương binh Việt Nam, sau đó, Hội đồng Chính phủ đã quyết định thay đổi và xây dựng nên Bảo tàng Cách mạng Việt Nam hiện giờ. Do đó, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam được chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng năm 1959.

Hệ thống kiến trúc Bảo tàng gồm có 29 phòng, với tổng số lượng 4 vạn hiện vật được trưng bày, giới thiệu ở đây. Trong đó, 27 phòng dành để trưng bày các hình ảnh, giá trị hiện vật, di tích cuả các cuộc đấu tranh, cách mạng bảo vệ tổ quốc từ thế kỉ 19 đến khi hòa bình năm 1975.

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

Ngoài ra, phòng đầu tiên của Bảo tàng dành để giới thiệu vài nét mở đầu về con người, đất nước và một số nét chung về Việt Nam. Phòng cuối cùng dùng để tổng kết, giới thiệu tinh thần đoàn kết, giao lưu hợp tác phát triển của thế giới đối với Việt Nam.

Bên cạnh việc trưng bày các hình ảnh tái hiện và các hiện vật, tư liệu đấu tranh, cách mạng của dân tộc qua các thời kì, các chế độ khác nhau. Bảo tàng Cách mạng Việt Nam còn lưu giữ một số các hình ảnh, tư liệu và nhiều bộ sưu tập về quá trình hoạt động cách mạng của nhiều vị lãnh tụ, anh hùng của đất nước qua các giai đoạn và thời đại lịch sử. Trong đó, kho tàng tư liệu, hình ảnh về lãnh tụ Hồ Chí Minh cũng được nghiên cứu, tìm hiểu và lưu giữ, bảo tồn cho đến ngày nay.

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam cũng còn trưng bày, lưu giữ các sách báo, tư liệu về viết Đảng Cộng Sản Việt Nam, về biểu tượng lá cờ đỏ sao vàng của dân tộc. Bên cạnh, còn trưng bày các công cụ, vũ khí từ cổ xưa đến hiện đại nhất của các cuộc đấu tranh trong lịch sử.

Đây là viện bảo tàng nhằm lưu giữ và giới thiệu các cuộc chiến tranh, cách mạng của Việt Nam từ phong kiến đến đế quốc, thực dân. Giới thiệu về các phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân, sự hi sinh, đoàn kết và yêu nước của nhân dân, dân tộc.

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

Hiện nay, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót và chưa đầy đủ về nội dung cũng như hình thức trưng bày ở bảo tàng. Tuy nhiên, bảo tàng cũng đang cố gắng, nỗ lực để nghiên cứu và tìm hiểu thêm về các giá trị, hình ảnh của cách mạng Việt Nam.