• Khám phá
  • Bảo tàng Cần Thơ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Bảo tàng Cần Thơ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Bảo tàng Cần Thơ là nơi có quy mô và tổng hợp toàn diện lớn nhất vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long hiện nay. Bảo tàng ở địa chỉ số 1, Đại lộ Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Bảo tàng Cần Thơ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Với diện tích gần 3.000m², Bảo tàng Cần Thơ được xem như là nơi dùng để trưng bày, giới thiệu các giá trị về hiện vật, đất nước và con người Cần Thơ trong từng giai đoạn triều đại, lịch sử; trưng bày các kết quả về kinh tế, văn hóa và xã hội cùng với quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc của Vùng.

Đặc điểm nổi bật nhất khi nhắc đến Bảo tàng Cần Thơ chính là nơi lưu giữ giá trị hiện vật Óc Eo nổi tiếng của dân tộc.

Bảo tàng Cần Thơ được đầu tư, xây dưng và nâng cấp các quy mô, chất lượng trưng bày và kiến trúc để hoàn thiện hơn. Hiện nay, bảo tàng đã được đưa vào khánh thành và trưng bày các hiện vật, hoạt động tiêu biểu nhất như:

Bảo tàng Cần Thơ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

- Giới thiệu chung về nét cơ bản của điều kiện tự nhiên, xã hội của Cần Thơ.

- Giới thiệu tổng thể về địa lý, vị trí đất đai, khí hậu, các cảnh quan văn hóa, du lịch và con nguời Cần Thơ.

- Giới thiệu các trang lịch sử, cách mạng đấu tranh chống quân thù xâm lược, các cuộc kháng chiến, nổi dậy của nhân dân vùng đất Cần Thơ.

- Trình bày, giới thiệu về các kết quả, thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa và xã hội sau khi đất nước giành được hòa bình đến nay.

Bảo tàng Cần Thơ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

- Bên cạnh đó, Bảo tàng Cần Thơ còn trưng bày các chuyên đề, sưu tập hay nghiên cứu về văn hóa, lịch sử của vùng, của đất nước Việt Nam và của thế giới nói chung.

Đến thời điểm này, Bảo tàng Cần Thơ đang trưng bày và lưu giữ đến 1.000 các giá trị hiện vât, các hình ảnh, tư liệu, di vật quý hiếm của lịch sử.

Ngoài ra, Bảo tàng Cần Thơ còn thường xuyên trưng bày và giới thiệu các triển lãm, chương trình hình ảnh về quần đảo Hoàng Sa và quần đỏa Trường Sa trong lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Bảo tàng Cần Thơ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Bên cạnh trưng bày các giá trị, hiện vật lịch sử tiêu biểu, các yếu tố chung và đặc sắc của người Cần Thơ, Bảo tàng Cần Thơ cũng tập trung đầu tư và mở rộng các hiện vật ra ngoài phạm vi lớn hơn và tiêu biểu hơn để phúc vụ công chúng, du khách tham quan, tìm hiểu.

Bảo tàng cũng kết hợp ý nghĩa và hoạt động của bảo tàng vào các trường học để giáo dục, giới thiệu về lịch sử, văn hóa và các giá trị để nâng cao trình độ nhận thức và hiểu biết cho thế hệ trong tương lai.

Chính vì vậy, Bảo tàng Cần Thơ ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của người dân, du khách..