• Khám phá
  • Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là bảo tàng của hệ thống quốc gia quân đội Quốc gia. Bảo tàng được xây dựng vào năm 1956.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hiện nay đang lưu giữ và trưng bày khoảng 16 vạn hiện vật, đặc biệt nhất, có rất nhiều hiện vật quý báu, trong đó có 2 bảo vật quý của quốc gia là Máy bay MiG21 số hiệu 5121 và xe tăng T54B số hiệu 843.

Hiện nay, bên trong Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam có trưng bày, giới thiệu các hiện vật theo ba chủ đề chính là:

Thứ nhất: trình bày theo dòng thời gian của lịch sử, được chia ra làm nhiều các chủ đề trưng bày như:

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

- Những buổi đầu giữ nước của các vua Hùng, kéo dài đến năm 179 trước Công nguyên.

- Các cuộc đấu tranh vũ trang chống ách đô hộ thời kỳ Bắc thuộc, giành độc lập, tự chủ  giai đoạn từ năm 179 TCN đến năm 938

- Những cuộc đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ nền độc lập dân tộc qua các triều đại phong kiến của dân tộc.

-  Giai đoạn đấu tranh chống ách đô hộ của thực dân Pháp, phát xít Nhật, giải phóng đất nước từ năm 1858 đến 1945.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

- Các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1945 đến năm 1954.

- Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1954 đến năm 1975

- Những cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước từ năm 1975 đến nay.

Thứ hai, bảo tàng Lịch sử Quân Sự Việt Nam sẽ giới thiệu, trưng bày các chuyên đề cố định và đầy đủ về:

- Mẹ Việt Nam anh hùng.

- Dân tộc Việt Nam anh hùng, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

- Truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Các loại vũ khí, công cụ sản xuất vũ khí của Việt Nam.

- Các quốc gia trên thế giới ủng hộ cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam để giành độc lập.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

- Mối quan hệ, tình hữu nghị, hợp tác của Quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội các nước trên khu vực

Cuối cùng, bảo tàng sẽ tập trung trưng bày các mảng đề tài trưng bày bên ngoài khuôn viên bảo tàng như:

- Giới thiệu các vũ khí, phương tiện chiến đấu, công cụ của lực lượng vũ trang trong các cuộc đấu tranh.

- Bên cạnh đó, bảo tàng còn trưng bày các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh, tội ác nhưng thất bại của các đội quân xâm lược đất nước Việt Nam.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Hiện nay, sau rất nhiều năm nỗ lực cố gắng và hoạt động không ngừng, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã nghiên cứu và tìm ra rất nhiều các giá trị hiện vật, hình ảnh lịch sử để chứng minh các cuộc đấu tranh vĩ đại đã đánh thắng sự tàn ác và hung bạo của kè thù.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một trong những điểm đến của rất nhiều các du khách hiện nay. Đây là địa điểm tham quan thú vị và có ích với rất nhiều du khách trong và ngoài nước.