• Khám phá
  • Bảo tàng Lực lượng vũ trang Việt Bắc

Bảo tàng Lực lượng vũ trang Việt Bắc

Bảo tàng Lực lượng vũ trang Việt Bắc hay còn được gọi là bảo tàng Quân khu 1. Đây là bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Quốc gia Việt Nam, được thành lập vào năm 1984.

Bảo tàng Lực lượng vũ trang Việt Bắc

Bảo tàng Lực lượng vũ trang Việt Bắc với mục đích nghiên cứu, trưng bày, tuyên truyền, sưu tầm các tài liệu lịch sử có giá trị hiện vật để tái hiện, phản ánh quá trình xây dựng và chiến đấu của lực lượng vũ trang Việt Bắc.

Đến với Bảo tàng Lực lượng vũ trang Việt Bắc, du khách sẽ được hướng dẫn tham quan các khu vực trưng bày, giới thiệu hiện vật với 6 phần chủ đề quan trọng nhất.

Bảo tàng Lực lượng vũ trang Việt Bắc

1. Lực lượng vũ trang Việt Bắc trong vị trí chiến lược và truyền thống. Chủ đề này nhằm giới thiệu đến du khách các vấn đề tổng thể về địa lý, lịch sử, các truyền thống đấu tranh, các thành tích và giải thưởng được Nhà nước, Đảng trao tặng.

2. Chủ đề trưng bày vào giai đoạn 1930 – 1945, trong đó, Việt Bắc là cái nôi của quê hương cách mạng. Các phần trưng bày này thể hiện Việt Bắc, quê hương, nòng cốt của cách mạng. Trong đó, đặc biệt và tự hào nhất khi Việt Bắc được vinh dự để đón Bác Hồ về Pắc Pó, tỉnh Cao Bằng cùng lãnh đạo trung ương của phong trào cách mạng.

Bên cạnh đó, Việt Bắc chính là vị trí ra đời của các lực lượng vũ trang đầu tiên và cũng chính là tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm có: đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, Cứu quốc quân I, Cứu quốc quân II, Cứu quốc quân III.

Bảo tàng Lực lượng vũ trang Việt Bắc

3. Chủ đề này nhằm trưng bày, giới thiệu Việt Bắc với nhiệm vụ là căn cứ địa cách mạng cho dân tộc. chủ đề cũng đã trình bày và tái hiện lại một số chiến dịch lịch sử như: Chiến dịch Thu Đông 1947, Chiến dịch Biên giới năm 1950, một số trận đánh đồn Phủ Thông, đèo Bông Lau, Lũng Phầy… đây là cơ sở quan trọng để thể hiện vai trò to lớn của vùng căn cứ địa Việt Bắc với quá trình đấu tranh và bảo vệ tổ quốc.

4. Chủ đề nói về lực lượng vũ trang Việt Bắc trong cuộc đấu tranh chống Mỹ xâm lược từ năm 1955 đến 1975. Đây là quá trình vừa đấu tranh, vừa hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa làm hậu phương vững chắc cho chiến trường miền Nam.

5. Chủ đề tái hiện về công cuộc xây dựng và tập luyện, chuẩn bị không ngừng nghỉ để sẵn sàng đứng lên bảo vệ tổ quốc.

Bảo tàng Lực lượng vũ trang Việt Bắc

6. Chủ đề trưng bày một số hiện vật, vũ khí, công cụ để phản ánh chiến công của quân và dân lực lượng vũ trang Việt Bắc. Bên cạnh đó, Bảo tàng Lực lượng vũ trang Việt Bắc cũng trưng bày, giới thiệu một số tội ác, thất bại của kè thù.

Bảo tàng Lực lượng vũ trang Việt Bắc là nơi bảo tồn và trưng bày các hiện vật lịch sử có giá trị của dân tộc Việt Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đây là những giá trị lịch sử quý báu cần được quan tâm và gìn giữ của dân tộc.