399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chính là bảo tàng Quốc gia, đây là bảo tàng có vị trí và vai trò quan trọng nhất để lưu giữ, trưng bày các di sản, hiện vật về văn hóa, nghệ thuật của cả dân tộc Việt Nam.
 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nằm ở địa chỉ 66 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. Bảo tàng được Pháp bắt đầu xây dựng vào thế kỉ 20 của những năm 30. Nhưng đến năm 1966, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mới chính thức được công nhận và đi vào hoạt hoạt động chính thức.
 
Hiện nay, bảo tàng đang sở hữu diện tích là 4737 m2, cùng với diện tích dùng cho việc trưng bày là 3.000 m2. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam có không gian kiến trúc của Phương Tây và cũng được kết hợp hài hòa dáng dấp kiến trúc đình, làng truyền thống của Việt Nam.
 
 
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
 
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hiện nay đang giữ khoảng 18.000 hiện vật có giá trị, đại diện cho mỹ thuật dân tộc từ thời sơ khai đến hiện nay. Một số các loại hiện vật được trưng bày như:
 
- Mỹ thuật thời Tiền sử, sơ khai như: mỹ thuật giai đoạn đồ đá, đồ sắt.
 
- Từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 19 gồm có:Mỹ thuật thời Lý -thời Trần, mỹ thuật thời kỳ Lê Sơ - Mạc - Lê Trung Hưng và thời Tây Sơn - thời Nguyễn.
 
 
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
 
- Trưng bày mỹ thuật thời đương đại với các tranh, tượng thế kỉ 20, tranh vẽ, tượng khắc trước, trong và sau các giai đoạn kháng chiến chống Pháp. Bên cạnh đó, còn có tranh sơn mài, điêu khắc nghệ thuật hiện đại, tranh lụa, tranh giấy, tranh sơn dầu.
 
- Trưng bày các hiện vật mỹ thuật ứng dụng, mỹ thuật dân gian như đề tài về dân gian, đồi núi.
 
Ngoài ra, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cũng đã trưng bày, ra mắt các công trình nghệ thuật gốm qua các giai đoạn từ xa xôi nhất đến hiện đại nhất .
 
Bên cạnh đó, có một số họa sĩ nổi tiếng như: Tô Ngọc Vân,  Nguyễn Gia Trí, Trần Văn Cẩn… cũng được trưng bày tại bảo tàng mỹ thuật của Việt Nam.
 
Hiện nay, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cò lưu trữ một số lượng các tác phẩm và số lượng như:Hội họa có 6310 tác phẩm; Sưu tập Điêu khắc với 993 hiện vật; bộ sưu tập Mỹ thuật truyền thống có 2012 hiện vật; Sưu tập Gốm gồm 6455 hiện vật; các sưu tập Mỹ thuật nước ngoài với trên 400 hiện vật.
 
 
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
 
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là bảo tàng hệ thống và nòng cốt của tập hợp các bảo tàng trong nước. Do đó, bảo tàng luôn phải thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như nghiên cứu, sưu tầm, thống kê, trình bày, giới thiệu các tài liệu, hiện vật về lịch sử của cộng đồng xã hội, các dân tộc Việt Nam.
 
Đây là nơi có chức năng tiếp nhận các nguồn tài liệu, các hiện vật, sưu tâp các cổ vật, bảo vật của quốc gia được đề xướng của các cơ quan hay tổ chức, cá nhân quan tâm.
 
Bên cạnh đó, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam còn là nơi tổ chức nhiều hoạt động, chương trình, triển lãm văn hóa, vui chơi, tham quan giải trí xứng đáng với nhiệm vụ và chức năng của bảo tàng.