399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Khám phá
  • Bảo tàng Quân đoàn 1 Việt Nam

Bảo tàng Quân đoàn 1 Việt Nam

Bảo tàng Quân đoàn 1 hay còn được gọi là bình đoàn Quyết Thắng. Đây là Quân đoàn chủ lực cơ động đầu tiên thuộc Quân đội Nhân Dân Việt Nam, Bộ Quốc Phòng.

Bảo tàng Quân đoàn 1 Việt Nam

Bảo tàng Quân đoàn 1 được thành lập tháng 10 năm 1973 tại Tam Điệp, Ninh Bình. Đây là bảo tàng thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, trưng bày các hiện vật, giá trị lịch sử, khoa học, văn hóa nhằm tái hiện, phản ánh quá trình thành lập, chiến đấu và phát triển vững mạnh của Quân đoàn 1 trong giai đoạn giải phóng, đấu tranh xây dựng và bảo vệ đất nước. Cùng với quá trình xây dựng, hỗ trợ phát triển đất nước sau chiến tranh.

Hiện nay, bảo tàng Quân đoàn 1 đang trưng bày một số các hiên vật, tư liệu tiêu biểu như:

- Giới thiệu nhiều hình ảnh, hiện vật thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bác Hồ đã dành cho các chiến sĩ, cán bộ của Quân đoàn 1. Các nội dung khái quát này được giới thiệu ở phòng khánh tiết của bảo tàng.

Bảo tàng Quân đoàn 1 Việt Nam

- Trình bày, giới thiệu về binh đoàn đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Trưng bày, tái hiện lại Quân đoàn 1 trong các chiến dịch đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, đặc biệt nhất là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào năm 1975.

- Sau đó, tiếp tục giới thiệu về Quân đoàn 1 trong công cuộc hàn gắn vết thương, dấu tích của chiến tranh và quá trình xây dựng, bảo vệ đất nước từ năm 1975 đến ngày nay.

Ngoài ra, bảo tàng Quân đoàn 1 không chỉ trình bày, giới thiệu về các phòng trưng bày các hiện vật, giá trị lịch sử chiến tranh và sau chiến tranh. Bảo tàng còn giới thiệu nhiều thành tích và phần thưởng mà quân đoàn 1 đã đạt được như:

- Công nhận là đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bảo tàng Quân đoàn 1 Việt Nam

- Đạt Huân chương Quân công hạng Nhất năm 2008.

- Nhiều tập thể, cán bộ, chiến sĩ đã danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và rất nhiều các phần thưởng khác.

Quân đoàn 1 Việt Nam là một trong những bộ phận ưu tú và có công đóng góp vào quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước.

Bảo tàng Quân đoàn 1 Việt Nam

Vì vậy, Bảo tàng Quân đoàn 1 đã cố gắng và nỗ lực để lưu giữ và trưng bày, tuyên truyền các giá trị hiện vật, lịch sử và phản ánh tinh thần, công sức mà Quân đoàn đã hoàn thành trong suốt quá trình lịch sử vĩ đại của dân tộc.

Hiện nay, Bảo tàng Quân đoàn 1 mở cửa thường xuyên vào các ngày trong tuần và đang hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để du khách trong và ngoài nước tham quan và tìm hiểu thuận lợi nhất.