399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Khám phá
  • Bảo tàng Quân đoàn 2 Việt Nam

Bảo tàng Quân đoàn 2 Việt Nam

Bảo tàng Quân đoàn 2 hay bảo tàng Binh đoàn Hương Giang, thuộc Cục Chính Trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Bảo tàng Quân đoàn 2 Việt Nam

Bảo tàng Quân đoàn 2 nằm ở Lạng Giang, Bắc Giang, đây là bảo tàng chuyên về loại hình lịch sử của quân sự, với mục đích chủ yếu nghiên cứu, tìm hiểu, kiểm tra, sưu tầm, thống kê và trưng bày, giới thiệu các hiện vật, tài kiệu, hình ảnh  mang giá trị lịch sử, khoa học, văn hóa.

Nhiệm vụ này nhằm phản ánh, tái hiện lại quá trình hình thành, chiến đấu và phát triển, trưởng thành của Quân đoàn 2 trong công cuộc đấu tranh giải phóng và bảo vệ, xây dựng đất nước sau chiến tranh.

Bảo tàng Quân đoàn 2 Việt Nam

Hiện nay, Bảo tàng Quân đoàn 2 đang lưu giữ và trưng bày nhiều hiện vật, hình ảnh và tư liệu quan trọng, được trình bày qua các khu chi tiết như:

- Giới thiệu về quá trình hình thành đến chiến đấu của Quân đoàn 2 cùng với sự quan tâm của Quân đội, Nhà nước, Đảng đối với Quân đoàn 2. Phần nội dung này được trình bày, giới thiệu đầu tiên ở phòng khánh tiết của bảo tàng.

- Trình bày, giới thiệu chi tiết quá trình ra đời của Quân đoàn và những thắng lợi đầu tiên vào năm 1974.

Bảo tàng Quân đoàn 2 Việt Nam

- Tái hiện, giới thiệu về những chiến công của Quân đoàn 2 trong nhiều chiến dịch đấu tranh loại bỏ kẻ thù. Trong đó, nổi bật là chiến dịch Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng và cuộc hành quân thần tốc để tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào năm 1975 vang dội của Tổ quốc.

- Bảo tàng trưng bày, tái hiện Quân đoàn 2 khi tham gia đấu tranh, giải phóng các tỉnh duyên hải miền Trung và diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975.

- Ngoài nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, Quân đoàn còn tham gia làm nhiệm vụ quốc tế để giúp đỡ các nước Lào, Campuchia trong quá trình chiến đấu chống kẻ thù cũng được bảo tàng trưng bày, giới thiệu.

- Cuối cùng, bảo tàng cũng trình bày, giới thiệu về sự nghiệp và quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước sau năm 1975 đến nay của Quân đoàn 2 Việt Nam.

Bảo tàng Quân đoàn 2 Việt Nam

Bảo tàng Quân đoàn 2 Việt Nam đã và đang nổ lực hết mình trong việc thực hiện nhiệm vụ và chức năng nghiên cứu, sưu tầm và trưng bày, giới thiệu về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Quân đoàn 2 Việt Nam.

Bên cạnh đó, cũng lưu giữ nhiều hiện vật giá trị và tiêu biểu nhất của Quân đoàn 2 Việt Nam.

Bởi vậy, hiện nay, Bảo tàng Quân đoàn 2 là nơi thu hút rất nhiều du khách trong nước và ngoài nước đến tham quan.