399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Khám phá
  • Bảo tàng Quân đoàn 3 Việt Nam

Bảo tàng Quân đoàn 3 Việt Nam

Bảo tàng Quân đoàn 3 hay bảo tàng Binh đoàn Tây nguyên là bảo tàng thuộc Cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam. Bảo tàng nằm ở địa chỉ Chư Á, Pleiku, Gia Lai.

Bảo tàng Quân đoàn 3 Việt Nam

Bảo tàng Quân đoàn 3 cũng như các bảo tảng khác, cũng có nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá, kiểm tra, sưu tầm và trưng bày, tuyên truyền các hiện vật, lịch sử văn hóa về quá trình xây dựng và phát triển của Quân đoàn 3 Việt Nam.

Do đó, hiện nay với sự đầu tư và nổ lực không ngừng để tìm tòi và nghiên cứu, Bảo tàng Quân đoàn 3 đã và đang trưng bày đa dạng và chi tiết các hiện vật, giá trị lịch sử tiêu biểu nhất qua các phần chính như:

Bảo tàng Quân đoàn 3 Việt Nam

- Trình bày, giới thiệu các đặc điểm khái quát một số nét về văn hoá và truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên;

- Trưng bày, giới thiệu về các truyền thống của Quân đoàn 3 trong kháng chiến chống thực dân Pháp và những năm đầu đánh đế quốc Mỹ xâm lược trong đội hình Mặt trận chiến đấu ở Tây Nguyên;

- Trưng bày, tái hiện lại quá trình mà các Bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên tham gia đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ trong giai đoạn từ năm 1965 – 1968.

Bảo tàng Quân đoàn 3 Việt Nam

- Trưng bày, giới thiệu về các hiện vật, tài liệu, hình ảnh về quá trình đấu tranh kiên cường của Bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên từ năm 1969 đến năm 1974.

- Giới thiệu tổng quát chiến dịch Tây Nguyên đại thắng, cùng với Binh đoàn Tây Nguyên ra đời và quá trình tham gia Tổng tiến công Mùa Xuân năm 1975 giành lại chủ quyền dân tộc.

- Trình bày, giới thiệu các giai đoạn mà Quân đoàn 3 - binh đoàn Tây Nguyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt xã hội chủ nghĩa;

Bảo tàng Quân đoàn 3 Việt Nam

Ngoài các khu trưng bày bên trong, Bảo tàng Quân đoàn 3 còn có thêm nhiều phần Trưng bày ngoài trời. Các phần trưng bày này chủ yếu tập trung giới thiệu về các loại vũ khí lập công của Quân đoàn 3 và chiến lợi phẩm thu được của kẻ thù trong các cuộc chiến.

Có thể nói, Bảo tàng Quân đoàn 3 là một trong những bảo tàng Quốc gia có nhiều công sức lưu giữ, nghiên cứu, sưu tầm và trình bày cụ thể về các quá trình đấu tranh xây dựng và bảo vệ tổ quốc của Quân đoàn 3.

Đây là nơi thu hút rất nhiều các du khách đến tham quan và tìm hiểu hàng năm.