399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Khám phá
  • Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam

Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam

Bảo tàng các dân tộc Việt Nam được xây dựng vào năm 1960, đây là Bảo tàng quốc gia nằm ở tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, thống kê các truyền thống lịch sử, khoa học, giáo dục, lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc. bên cạnh đó, cũng là nơi để lưu giữ, bảo tồn và trưng bày, giới thiệu các giá trị đó..

Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam

Hiện nay tầm quan trọng to lớn của Bảo tàng các dân tộc Việt Nam, chính quyền, nhà nước đã ngày càng xây dựng các chương trình đổi mới, tu bổ và đầu tư kiến trúc cho bảo tàng.

Không gian kiến trúc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam rất lớn, cùng với không gian kiến trúc đẹp và hiện đại. Các phòng trưng bày được đầu tư kỹ lượng và được đánh giá cao của chuyên gia và các du khách.

Hệ thống phòng trưng bày gồm có 5 phòng, các phòng đều được đầu tư nhiều nhóm ngôn ngữ, văn hóa vùng miền để trưng bày và giới thiệu bản sắc văn hóa của 54 dân tộc anh em qua các đặc tính và các giai đoạn.

Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam

1. Giới thiệu về văn hóa dân tộc nhóm nguời sử dụng ngôn ngữ là tiếng Việt, Mường như người Kinh, Mường, Thổ..

2. Trưng bày, giới thiệu văn hóa về nhóm tộc người sử dụng ngôn ngữ Tày, Thái như Tày, Thái, nùng, Lự, Bố Y..

3. Giới thiệu văn hóa các dân tộc thuộc 3 nhóm ngôn ngữ là H’mông, Dao; Ka Đai; Tạng Miến.

4. Trưng bày, giới thiệu văn hóa của 21 nhóm các dân tộc sử dụng ngôn ngữ Môn Khơ Mer như Ba Na, Co, Cơ Ho, Kháng, Mạ…

Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam

5. Cuối cùng Bảo tàng sẽ trưng bày, giới thiệu các văn hóa của nhóm dân tộc ngôn ngữ Nam Đảo như Chăm, Gia Rai, Ê Đê và nhóm ngôn ngữ Hán như Hoa, Ngái…

Bên cạnh đó, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam với các văn hóa truyền thống rất đa dạng và sâu sắc bên trong bảo tàng. Các du khách sẽ được tham quan và chiêm ngưỡng với khu trưng bày bên ngoài.

Nằm trong khuôn viên diện tích hơn 40.000 m2 rất rộng lớn.

Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam

Vì vậy, dự án ngoài trời đầu tư thực hiện trưng bày, giới thiệu 6 vùng văn hóa là Văn hoá vùng núi cao phía Bắc; văn hoá vung Trung du - Bắc Bộ; văn hoá vùng Thung lũng; văn hoá vùng ven biển miền Trung, văn hoá vùng Trường Sơn, Tây Nguyên;  văn hoá vùng Đồng Bằng Nam Bộ được tái hiện bằng mô hình cụ thể và nguyên bản với đầy đủ các di sản văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội dân tộc.

Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam hiện nay đã và đang nổ lực toàn diện để nghiên cứu, tổng hợp các văn hóa dân tộc Việt Nam ngày càng đầy đủ, trọn vẹn và chính xác nhất để trưng bày, lưu giữ và bảo tộc văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Đây là Bảo tàng thu hút rất đông các du khách trong và ngoài nước về đây tham quan, tìm hiểu với số lượng ngày càng tăng.