Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh

Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh được xây dựng vào năm 1960, địa chỉ nằm ở số 10, đường Đào Tấn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh

Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh là một bộ phận nằm trong Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Đây là nơi lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị, hình ảnh, di tích, các bộ sưu tập được xếp hạng là di sản lịch sử quốc gia.

Trong nhiều năm hoạt động và nỗ lực không ngừng, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã tích cực sưu tầm nhiều hiện vật có giá trị như: Trống Xô Viết, Vũ khí tự vệ đỏ, nuôi dấu bảo vệ Đảng, Bác Hồ với Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bên cạnh đó, bảo tàng còn sưu tầm được nhiều tư liệu quý giá tại kho lưu trữ Quốc gia, Bộ Công An..

Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đến nay, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã bổn tồn được 250 di tích, lập hồ sơ xếp hạng cho 48 di tích quốc gia. Bên cạnh đó, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh còn trưng bày rất nhiều các di tích như Đình Đỉnh Lự, Hà Huy Tập, cơ sở Xứ uỷ Trung Kỳ, Quỳnh Đôi , Đình Trung.

Ngoài việc trưng bày và bảo tồn, bảo tàng cũng đề cao và đầu tư hội thảo khoa học với nhiều chủ đề đang quan tâm như: Phương pháp trưng bày Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1985, Xô Viết Nghệ Tĩnh với Cách mạng tháng Mười Nga năm 1987, 65 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1995; 70 năm XVNT năm 2000, Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc.

Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh

Các tọa đàm khoa học cũng được tổ chức về các chủ đề như: Đồng chí Phạm Hồng Thái, Hồ Tùng Mậu, Nhà lao Vinh, Lê Hồng Sơn, nhà đày Ban Mê Thuột, Nguyễn Sỹ Sách, chi bộ Đảng Môn Sơn…. Cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm và thành công với nhiều ý nghĩa và giá trị.

Ngoài ra, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng tổ chức nhiều chương trình nghiên cứu về các đề tài nghiên cứu khoa học, xuất bản các ấn phẩm, kỷ yếu, hồi ký về lịch sử văn hóa, khoa học..

Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh

Hiện nay, nhờ sự nổ lực và cố gắng, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã lưu giữ, nghiên cứu và bảo tồn nhiều hiện vật có giá trị.

Chính vì vậy, hàng năm, bảo tàng đã đón tiếp hơn 5 vạn du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu. Đây là điểm đến được rất nhiều các du khách quan tâm và chiêm ngưỡng.