• Khám phá
  • Cuộc đời và sự nghiệp vua Lê Đại Hành

Cuộc đời và sự nghiệp vua Lê Đại Hành

Vua Lê Đại Hành sinh năm 941 và mất năm 1005, có tên khác là Lê Hoàn, ông chính là là vị hoàng đế đầu tiên của nhà Tiền Lê trong lịch sử Việt Nam.

Cuộc đời và sự nghiệp vua Lê Đại Hành: chân dung

Được biết, vua Lê Đại Hành đã trị vì đất nước trong 25 năm là từ 980 đến 1005. Ông được coi là một vị anh hùng đã có công rất lớn trong việc chống quân Tống phương Bắc, quân Chiêm phương Nam và đã có công giữ gìn và củng cố nền độc lập cho dân tộc. bên cạnh đó, ông còn có nhiều công lao trong sự nghiệp ngoại giao, xây dựng và xây dựng bề thế lại đất nước Đại Cồ Việt trong quá khứ.

Bên cạnh đó, vua Lê Đại Hành còn có công trong việc tạo tiền đề, cơ hội và điều kiện để sau này Lý Công Uẩn dễ dàng dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long năm vào năm 1010 lịch sử để xây dựng, mở ra một kỷ nguyên phát triển lâu dài của văn minh Thăng Long vẻ vang của dân tộc. Xung quanh vị Hoàng đế này còn nhiều điều chưa được sáng tỏ như vấn đề thân thế, sự nghiệp và thụy hiệu.

Cuộc đời và sự nghiệp vua Lê Đại Hành: tượng thờ

Sau khi dẹp loạn và đánh bại quân Tống, vua Lê Đại hành đã lên ngôi và cải cách xã hội nhanh chóng ngay sau đó. Ông đã cho mở nhiều công trình, đẩy mạnh và tạo điều kiện để nông nghiệp phát triển, các dịch vụ thủ công nghiệp phát đến nhanh nhanh chấn hưng nền kinh tế triều đại. 

Cuộc đời và sự nghiệp vua Lê Đại Hành: đền thờ 

Đặc biệt, ông có công lớn khi cho đào sông, bên cạnh đó, sử dụng con người lưu thông bằng đường thủy đầu tiên của Việt Nam để thúc đẩy giao lưu buôn bán, thương mại, văn hóa phát triển… Nhờ đó, ông cũng cho xác lập một nền văn hóa với tính ngoại giao sâu sắc và rộng lớn. Chính vì những yếu tố cải cách và lý tưởng xây dựng sáng tạo bề thế đó, vua Lê Đại Hành được cho là một trong những vị vua tài ba và anh minh trong lịch sử các triều đại Việt Nam.

Có thể nói rằng, ông là vị vua đầy trí dũng song toàn, có khả năng cầm quân, trị vì đất nước, lo cho quốc thái dân an. Vua Lê Đại Hành được xếp hạng là 1 trong 14 vị vua tiêu biểu nhất trong lịch sử Việt Nam.

Hiện nay, trên cả nước có rất nhiều đền thờ Vua Lê Đại Hành, và nhiều con đường đặt tên ông để tưởng nhớ và tỏ lòng tôn kính.