• Khám phá
  • Khám phá Hanoi Contemporary Arts Centre

Khám phá Hanoi Contemporary Arts Centre

Hanoi Contemporary Arts Centre là trung tâm nghệ thuật đương đại mới mở cửa tại Hà Nội, Việt Nam. Đây là nơi triển lãm nghệ thuật đương đại kết hợp với nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.

Khám phá Hanoi Contemporary Arts Centre

Hanoi Contemporary Arts Centre nhằm liên kết, giao lưu các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ấn tượng đương đại qua các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc và mang lại dấu ấn.

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tại Hà Nội cũng là đơn vị thường xuyên hỗ trợ để triển lãm các trung tâm nghệ thuật đương đại và ấn tượng như thế này. Đây là sự khởi đầu, sự đầu tư và liên kết với dự án nghệ thuật đương đại của Việt Nam với thế giới trong quá trình hội nhập và phát triển toàn cầu.

Khám phá Hanoi Contemporary Arts Centre

Hanoi Contemporary Arts Centre là nơi mà không chỉ những người làm nghệ thuật mà còn rất nhiều người yêu mến và hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của nó cũng sẽ rất ủng hộ. Đây là nơi để chúng ta có cái nhìn vào thực tế của chính cuộc sống mà con người đang sống.

Bên cạnh hiện tại, những dự án ở trung tâm nghệ thuật đương đại cũng sẽ có ý nghĩa trong tương lai của chúng ta. Nó nói lên vai trò, đặc điểm và tình hình của Việt Nam với thế giới và cả tiềm năng trong tương lai của các nghệ sĩ Việt Nam sẽ như thế nào.

Khám phá Hanoi Contemporary Arts Centre

Một số các triễn lớn, nhận được nhiều sự quan tâm như Dương Thúy Liễu với Windows, Lê Thị Việt Hà –Vỡ… Nhiều dự án triễn lãm nghệ thuật với nhiều nội dung khác nhau nhưng điều có những ý nghĩa và giá trị riêng trong cuộc sống của chúng ta.

Những cuộc triển lãm không chỉ ý nghĩa, nó còn là nghệ thuật đương đại làm chúng ta nhận thức nhiều chiều, làm thay đổi cuộc sống và ngược lại cuộc sống cũng sẽ thay đổi nghệ thuật rất nhiều. Trung tâm ý nghĩa này sẽ giúp cho cuộc sống chúng ta ngày càng trở nên phong phú và đa dạng hơn về nghệ thuật của đất nước, cũng như tạo ra điều kiện mở cửa, hội nhập của Việt Nam trên con đường văn hóa nghệ thuật của thế giới.

Hanoi Contemporary Arts Centre

Hanoi Contemporary Arts Centre chính là nơi có vai trò quan trọng đối với Việt Nam trong việc nâng cao và mở cửa để Việt Nam triển lãm, giao lưu và kết nối nghệ thuật đương đại với thế giới. Đây không chỉ là hoạt động có vai trò và ý nghĩa với lĩnh vực nghệ thuật đương đại mà còn thể hiện tinh thần và nền tảng văn hóa của cả một quốc gia.

Hy vong, Hanoi Contemporary Arts Centre sẽ luôn phát triển và mở rộng nhiều chương trình triển lãm, giới thiệu để nghệ thuật đương đại ngày càng phổ biến, phong phú và thiết thực đối với nghệ thuật đương đại của nước nhà.Khám phá Hanoi Contemporary Arts Centre