399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

Tiểu sử vua Hồ Qúy Ly

Vua Hồ Quý Ly xuất thân trong dòng họ ngoại thích với nhiều vị anh hùng, hiền thần có tiếng trong xã hội lúc bấy giờ và được cân nhắc vào hàng ngũ quan lại cho đến khi làm vua.

Tiểu sử vua Hồ Qúy Ly

Vua Hồ Qúy Ly chính là vị vua đầu tiên sáng lập ra triều đại nhà Hồ sau khi đã lật đổ nhà Trần thành công. Ông sinh năm 1336, mất năm 1407, là một quyền thần, một vị hoàng đế trong lịch sử Việt Nam và trị vì ngôi vì 1 năm để nhường lại ngôi cho con trai để lên làm Thái thượng hoàng.

Trước khi lên làm vua, ông là một quyền thần, được nhà Trần tin tưởng trọng dụng với nhiều chức vụ, được giữ nhìu trọng trách nòng cốt lúc bấy giờ. Cũng chính vì đó, sau khi vua Trần Duệ Tông tử nạn, Nghệ Tông đã lập Giản Hoàng lên ngôi, nhưng Vua Hồ Qúy Ly (vua sau này) đã xúi giục và phế truất để lập con nhỏ là Trần Thuận Tông lên ngôi.

Tiểu sử vua Hồ Qúy Ly

Chính vì mưu đồ đó, ông đã có vai trò lớn trong việc càng ngày càng thâu tóm quyền hành và luôn quyết định mọi chuyện đại sự thay cho Nghệ Tông. Sau khi Nghệ Tông băng hà (năm 1394), Hồ Qúy Ly đã phế truất Trần Thuận Tông và lên ngôi làm Hoàng đế đầu tiên của nhà Hồ.

Sự kiện này đã làm chấm hơn 175 năm trị vì của nhà Trần, và gần 400 năm đầu mang tên Quốc hiệu là Đại Việt bằng việc đổi tên nước là Đại Ngu.

Sau khi lên ngôi Hoàng đế và cầm quyền toàn bộ đất nước, vua Hồ Qúy Ly đã thực hiện nhiều cuộc cải cách quan trọng trong nước. Tuy nhiên, ông cùng con trai thất bại hoàn toàn vào năm 1407 khi chống lại cuộc xâm lăng của nhà Minh.

Tiểu sử vua Hồ Qúy Ly

Có thể nói, vua Hồ Qúy Ly cũng là người có tài trong lịch sử nước nhà, bên cạnh việc con cháu dòng tộc nhưng ông cũng đã thể hiện tài chiến đấu, cầm binh của mình qua các cuộc chiến lịch sử, làm hậu duệ quan trọng trong thời đại nhà Trần trước khi cướp ngôi.

Bên cạnh đó, có thể thấy Vua Hồ Qúy Ly cũng là vị hoàng đế có nhiều năng lực trong cả chính trị đến kinh tế, văn hóa. Mặc dù chính sách của ông là nghiêm khắc và mạnh tay nhưng trong thời kì này ông đã thúc đẩy được sự phát triển kinh tế vượt bậc và các lĩnh vực khác cũng có sự tiến bộ nhanh chóng.

Ngoài ra, vua Hồ Qúy Ly cũng là một nhà thơ vơi nhiều tác phẩm sáng tác sử dụng cho việc cai trị và đối ngoại trong thời gian đó.