399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Khám phá
  • Tìm hiểu về vua Trần Thánh Tông

Tìm hiểu về vua Trần Thánh Tông

Vua Trần Thánh Tông là một trong những vị hoàng đế tài giỏi, có công lớn trong công cuộc xây dựng đất nước Đại Việt thái bình, hưng thịnh.

Tìm hiểu về vua Trần Thánh Tông

Vua Trần Thánh Tông sinh ngày 12 tháng 10 năm 1240 và mất ngày 3 tháng 7 năm 1290. Ông lên ngôi vua, trị vì đất nước trong vòng 20 năm, từ năm 1258 đến 1278, sau đó ông lên làm Thái thượng hoàng và nhường ngôi cho con trái kế nhiệm.

Ông đã có công lớn trong việc đánh đuổi quân Mông Nguyên để xây dựng, kiên cố lực lượng quân sự phát triển hùng mạnh và hưng thịnh, thái bình hơn. Lúc này, ông thúc đẩy sự phát triển bằng cách thực hiện nhiều chính sách đối ngoại thông minh, khôn khéo và rất bản lĩnh kết hợp với sự phát triển kinh tế, giáo dục.

Tìm hiểu về vua Trần Thánh Tông

Chính điều này đã ngày càng đề cao quyền lực và giá trị của người Đại Việt. Vua Trần Thánh Tông vô cùng nổi tiếng với lòng thương dân, trắc ẩn và nhân hậu với tất cả mọi người. Ông cũng vô cùng thân mật, gắn bó và đoàn kết với gia đình và người thân.

Ông trì vì đất nước suốt 20, không chỉ lo việc triều chính mà còn quan tâm toàn diện và cũng cố các lĩnh vực khác trong xa hội. Giáo dục, cũng được quan tâm bằng cách cử ra những người biết chữ, tài giỏi đứng ra dạy học và tổ chức các cuộc thi Trạng Nguyên…

Tìm hiểu về vua Trần Thánh Tông: đền thờ

Ngoài ra, sau khi đã nhường ngôi lại cho con trai, nhưng Vua Trần Thánh Tông đã cùng con vạch ra chiến lược và lãnh đạo binh sĩ kháng chiến và giành được chiến thắng vĩ đại trong cả hai cuộc chiến cuối cùng để chống lại sự xâm chiếm của quân đội nhà Nguyên trong giai đoạn này.

Tuy vậy, nhưng vua Trần Thánh Tông rất hòa đồng và đoàn kết với quân giặc, tỏ thái độ cùng chung mong muốn một nền hòa bình, tự chủ, hợp tác đối ngoại và phát triển hơn là nội chiến, chết chóc, loạn lạc liên miên. Ngoài ra, ông cũng là một người coi trường văn hóa Phật giáo, yêu thích thơ ca, văn học và còn rất giỏi về lĩnh vực này, một sốn tác phẩm quan trọng như Di hậu lục, Thiền tông liễu ngộ, Trần Thánh Tông thi tập….