399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

Tìm hiểu vua Lý Công Uẩn

Vua Lý Công Uẩn hay còn gọi là vua Lý Thái Tổ, ông sinh ngày 8 tháng 3 năm 974 đến 31 tháng 3 năm 1028, ông trị vì thiên hạ 19 năm, từ 1009 đến 1028.

Tìm hiểu vua Lý Công Uẩn 

Vua Lý Công Uẩn là người sáng lập ra triều đại nhà Lý trong lịch sử Việt Nam. Trước khi làm vua, ông từng là một viên quan võ dưới thời nhà Tiền Lê với nhiệm vụ chỉ huy quân đội và bảo vệ kinh đô Hoa Lư.

Đến năm 1009, sau khi vua Lê Long Đĩnh qua đời, ông được Đào Cam Mộc và Sư Vạn Hạnh tôn lên làm vua để cai trị cất nước. Sau khi lên làm vua, ông đã dời kinh đô về thành Hoa Lư (Thăng Long sau này) vào tháng 7 của năm 1010.

Tìm hiểu vua Lý Công Uẩn: một trong những tượng thờ

Triều đại dưới sự điều hành của vua Lý Công Uẩn được quan tâm củng cố và xây dựng vững bền về cả triều đại với bộ máy nhà nước và các đội quân hùng mạnh bảo vệ đất nước được chú trọng đầu tư. Ông sửa sang đất nước theo kiểu mới với 24 lộ, định ra 6 hạng thuế dành cho: thuế ruộng, đầm ao, đất trồng dâu, bãi phù sa, sản vật núi; mắm muối đi quan Ải quan, sừng tê giác, ngà voi…  người có nhiệm vụ thu thứ thuế đó chính là bậc công chúa.

Bên cạnh đó, ông rất quan tâm đến đời sống nhân dân, cho dân xá thuế, các tô ruộng cũng được xá. Các mối quan hệ, ngoại giao bên ngoài trở nên gắn chặt và yên bình hơn trước đây ở triều đại của Vua Lý Công Uẩn.

Tìm hiểu vua Lý Công Uẩn: phác họa chân dung 

Ngoài ra, về tôn giáo tín ngưỡng, ông cũng rất quan tâm và hỗ trợ, hậu đãi giới tăng lữ, cho xây dựng nhiều chùa chiền, củng cố hoàng thành, trùng tu nhiều ngôi đình, chùa khang trang và đầy đủ hơn. Ông cũng thúc đẩy phát triển kinh tế, các ngành nghề thủ công nghiệp, đúc đồng cũng được phát triển amnhj mẽ vào thời kì này.

Không chỉ sự cải cách và chăm lo cho kinh tế, chính trị triều đại hay tôn giáo mà vua Lý Công Uẩn còn là người có công trong việc đánh bại các quân xâm lược, dẹp loạn để bảo vệ biên ải quốc gia. Một số cuộc dẹp loạn tiêu biể như ở Diễn Châu, Nghệ An có sự phản nghịch, quân Cửu Long ở Ái Châu, quân Man ở châu Vị Long… tất cả các cuộc dẹp loạn này đều đích thân ông đi và giành được thắng lọi để bảo vệ sư yên bình cho đất nước, nhân dân.

Tìm hiểu vua Lý Công Uẩn: trong lúc dời kinh đô

Cuộc đời và sự nghiệp của Vua Lý Công Uẩn với những đóng góp to lớn và tích cức cho đất nước về cả chính trị đến văn hóa, kinh tế… Ông băng hà vào ngày 31 tháng 3 năm 1028, khi mới 55 tuổi ở điện Long An, sau đó ông được mai táng ở Thọ Lăng, Thiên Đức phủ.