• Khám phá
  • Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nhằm nghiên cứu về các lĩnh vực tổng quát và đầy đủ về dân tộc học của Việt Nam, được xây dựng năm 1997.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là bảo tàng thuộc Viện Khoa học Xã hội của việt Nam, nằm ở địa chỉ Nguyễn Văn Huân, quận Cầu giấy, Hà Nội. Bảo tàng nằm trong diện tích khoảng 3,27 ha.

Đây là công trình kiến trúc, văn hóa tiêu biểu của dân tộc, được thiết kế và trưng bày kĩ lưỡng, khoa học và mới mẻ. Bảo tàng được xây dụng chia làm ba khu vực trưng bày chính yếu là:

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

- Khu dùng để trưng bày bên trong, giới thiệu Trống Đồng, trong không gian này thường xuyên trưng bày, giới thiệu chung là 54 dân tộc anh em ở Việt Nam đặc điểm về văn hóa, con người trên khắp 2 tầng của bảo tàng.

- Khu trưng bày ngoài trời: được thiết kế là một vườn cây xanh trong đó có 10 công trình dân gian với các loại hình kiến trúc, nghệ thuật dân tộc khác nhau.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

- Khu trưng bày Đông Nam Á: được khởi công xây dựng vào năm 2008.

Toàn bộ không gian Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ trưng bày, giới thiệu rất nhiều hiện vật lịch sử giá trị của cả 54 dân tộc anh em. Trong đó, có 15.000 hiện vật, 42.000 phim và hình ảnh, 2190 phim dương bản, 273 băng ghi âm các cuộc phỏng vấn, âm nhạc, 373 băng video và 25 đĩa CD.

Ngoài ra, các hiện vật này sẽ được phân chia và sắp xếp cụ thể theo các tiêu chí đặc trưng như: dân tộc, nông cụ, vũ khí, đồ gia dụng, nhạc cụ, công dụng, trang sức, tôn giáo-tín ngưỡng, y phục, cưới hỏi, ma chay và nhiều các hoạt động khác.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Bên cạnh đó, nổi bật và được du khách đến Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam quan tâm nhất là Khu trưng bày trong khu Trống Đồng và giới thiệu nhiều điểm khái quát và tiêu biểu nhất của cả 54 dân tộc ở Việt Nam.

Bảo tàng sẽ mô tả, tái hiện lại các hiện vật thường dùng trong đời sống dân gian của các dân tộc đồ vải đặc trưng là khố,, váy,  khăn... được làm bằng đồ đan bằng tay, các nhạc cụ dân dã gần gũi với thiên nhiên. Tong đó, còn có nhiều nghệ thuật, di sản sáng tạo và rất đa dạng nhiều dân tộc cũng được trình bày qua hình ảnh, phim tư liệu…

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Khu trưng bày bên ngoài cũng khá thu hút du khách bởi độ chân thực và gẫn gũi nhất, nó tái hiện rõ nét và dễ hình dung nhất đối với các du khách. Đây là các biểu tượng điển hình của các kiến trúc nhà rông của người dân tộc Ba Na, nhà Sàn đặc trưng của người Êđê – Tày, nhà nửa sàn nửa sàn nửa đất của Dao, nhà ngói của người Việt…và còn rất nhiều công trình kiến trúc nhà ở đặc trưng khác cũng được trưng bày và mô phỏng lại ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Bên cạnh nhà ở, bảo tàng còn tái hiện thêm các không gian và hiện vật khác như cối giã gạo bằng sức nước, nghe Ngo, biểu diễn múa rối nước dân gian…

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là bảo tàng đa dạng và giá trị khi chứa đựng nhiều văn hóa và hiện vật của dân tộc Việt Nam. Hiện tại Bảo tàng được xếp thứ 4 trong số 25 Bảo Tàng hấp dẫn nhất châu Á.