399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Khám phá
  • Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định nằm ở số 26 - 28 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đây là ngôi bảo tàng tổng hơp, có vai trò to lớn và ý nghĩa của Bình Định hiện nay.

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định chính là nguồn cơ sở khoa học và lịch sử, văn hóa quý báu và có tác động to lớn để tác động đến sự phát triển, giáo dục văn hóa truyền thống của tỉnh.

Bên cạnh đó, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định còn đóng vai trò quan trọng với việc gìn giữ và bảo tồn các di cổ vật liên quan đến các giai đoạn hình thành và phát triển của Bình Định.

Hiện nay Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định được quan tâm và đầu tư với mặt bằng xây dựng khoảng 3.960 m2, được phân làm 3 khu chính: khu trưng bày có diện tích 2.000 m2, khối hành chính và khối lưu niệm.

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định  

Khối trưng bày gồm 2 phần chính là trưng bày cố định và trưng bày các chuyên đề, trưng bày khuôn viên bên ngoài sân xen kẽ sân vườn.

- Trong phần trưng bày cố định, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định sẽ tập trung vào 3 chủ đề chính là:

+ Lịch sử tự nhiên và xã hội Bình Định sẽ chiếm 20% tổng diện tích khu trưng bày

+ Chủ đề trưng bày, giới thiệu Lịch sử và văn hóa Bình Định chiếm 40% diện tích

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định  

+ Phần trưng bày, giới thiệu khái quát, đầy đủ về lịch sử xã hội Bình Định từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo sẽ chiếm khoảng 20 % diện tích.

- Phần trưng bày chuyên đề chiếm 20% diện tích trưng bày, khu này sẽ tập trung giới thiệu, trưng bày các chuyên đề: Bác Hồ với Bình Định, các danh nhân Bình Định, những loại hình sinh hoạt văn nghệ dân gian Bình Định..

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định  

Trong khu đó, phần trưng bày bên ngoài khuôn viên, sân vườn sẽ tạo nên điểm ấn tượng và thu hút cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định bằng việc thiết kế được với không gian mở, không đi vào các chủ đề hay hiện vật cụ thể, rõ ràng mà chỉ là những mảng điểm gợi ý về các loại hình kiến trúc, điêu khắc mỹ thuật của Bình Định tiêu biểu như các tác phẩm về điêu khắc Chămpa lớn, tượng danh nhân Bình Định, tượng mỹ thuật hiện đại, các trò chơi dân gian, làng nghề truyền thống, tín ngưỡng cổ truyền…

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định  

Bên cạnh đó, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định còn được đầu tư hiện đại với công trình kiến trúc khá bề thế và hiện đại với âm thanh, ánh sáng được tăng cường đầu tư.

Chính vì vậy, trong tương lai, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định sẽ không chỉ là nơi quan trọng của tỉnh Bình Định mà còn là điểm đến tham quan, khám phá của rất nhiều du khách.