Lịch sử của vua Ngô Quyền

Vua Ngô Quyền sinh năm 898 và mất năm 944, ông là vị vua đầu tiên của nhà Ngô trong trang sử đầu tiên của nước ta. Vua Ngô Quyền được biết nhiều nhất đến trận Bạch Đằng năm 938.

Lịch sử của vua Ngô Quyền

Vua Ngô Quyền còn được gọi là Tiền Ngô Vương, lên ngôi vua từ năm 939 đến năm 944. Ông được sinh ra trong một gia đình có thế lực, và lớn lên trong một chính quyền đô hộ của nhà Đường và đang trong tình trạng suy yếu, tan rã. Trong khi đó Ngô Quyền được xem là bậc anh hùng tuấn kiệt có trí dũng song toàn.

Vua Ngô Quyền nổi tiếng và ghi lại dấu ấn lịch sử nhất, vẻ vang nhất của dân tộc vào năm 938 với trận Bạch Đằng thủy chiến trên sông. Lúc này Ngô Quyền đêm quân ra Đại La, giết chết Kiều Công Tiễn (Kiều Công Tiễn tự xưng tiết độ sứ đã bị phản ứng mạnh mẽ và cô lập nên đã cầu cứu nhà Nam Hán dùng hai vạn quân, thuyền chiến , xâm lấn Tĩnh Hải quân) và tổ chức, bày mưu tính kế kháng chiến chống quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.

Lịch sử của vua Ngô Quyền

Cuộc chiến diễn ra thắng lợi vẻ vang với mưu trí tài ba khi cho đóng cọc trên sông Bạch Đằng với việc đóng cọc dưới lòng sông trong lúc thủy triều khắc nghiệt. Đặc biệt, các cọc có đầu bịt sắc nhọn để dụ quân địch vào mắc trận bẫy.

Kết quả là Lưu Hoằng Tháo (tướng lĩnh) bỏ mạng ở chiến trường cùng với hơn nửa số quân, còn lại bỏ chạy. Sau đó, nhà Nam Hán đã từ bỏ mong muốn xâm lấn Tỉnh Hải quân.

Với mưu chiến tài ba, trí dũng song toàn, Vua Ngô Quyền đã chính thức kết thúc hơn một thiên niên kỉ Bắc thuộc của đất nước, mang đến một thời kì độc lập lâu dài của đất nước.

Lịch sử của vua Ngô Quyền

Song song với đó, ông lên ngôi vua và trị vì đất nước vào mùa xuân năm 939, kinh đô chuyển sang Cổ Loa nhằm quay về với kinh đô cũ của dân tộc với ý thức dân tộc, tiếp nối truyền thống của An Dương Vương. Trong khi đó, các sử sách và tài liệu không ghi rõ về quá trình trị vì đất nước hay chính quê quán cuộc đời của ông mà chỉ nói về trận Bạch Đằng lịch sử là nổi bật.

Ngày nay, đền thờ và lăng của vua Ngô Quyền nằm ở xã Đường Lâm, Sơn Tây, đây là một trong những điểm dịch văn hóa tâm linh nổi tiếng về ông. Nó dùng để kể về sự nghiệp, cuộc đời, các sử sách, phòng trưng bày liên quan đến Vua Ngô Quyền.

Lịch sử của vua Ngô Quyền

Vua Ngô Quyền là một trong những vị anh hùng tài ba, đĩnh đạc với trí dũng song toàn và ý chí nghị lực dân tộc vĩ đại đã góp công xây dựng và bảo vệ đất nước. Ông là một trong 6 vị vua xây dựng nên triều đại nhà Ngô vững mạnh, cũng là 1 trong 14 vị vua vĩ đại nhất của dân tộc ta.