399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

Tiểu sử vua Lý Nam Đế

Vua Lý Nam Đế có tên thật là Lý Bí, quê ở làng Thái Bình, phủ Long Hưng và nay là khoảng Thạch Thất và thị xã Sơn Tây, thủ đô Hà Nội.

Tiểu sử vua Lý Nam Đế

Vua Lý Nam Đế chính là vị hoàng đế đầu tiên, cũng chính là người sáng lập ra triều đại Tiền Lý trong lịch sử dân tộc Việt Nam và cũng là người khai sinh ra nhà nước Vạn Xuân. Ông sinh năm 503 và mất năm 548, trị vì thiên hạ 4 năm (từ năm 544 – 548).

Trước khi lên làm vua, Lý Nam Đế là người mồ côi cha, được cho lên chùa sống. Ở đây, Lý Nam Đế đã  học hành chuyên cần, trở thành bậc anh hào kiệt, là người học rộng, hiểu sâu có tài văn võ song toàn và trở thành thủ lĩnh của địa phương lúc bấy giờ.

Tiểu sử vua Lý Nam Đế

Vua Lý Nam Đế nổi lên với những chiến công vang dội và đã lãnh đạo nhân dân đứng lên khởi nghĩa, đánh đuổi được rất nhiều đội quân đô hộ. Sau khi đánh bại quân Lương và Lâm ấp, cùng khởi nghĩa đuổi Tiêu Tư và sau đó ông tự xưng mình là Nam Đế với nghĩa là vua nước Nam, đặt tên nước lúc bấy giờ là Vạn Xuân, xây dựng kinh đô ở gần cửa Sông Tô Lịch (Hà Nội ngày nay).

Vua Lý Nam Đế dựng nước và xây dựng kinh đô vào năm 544, đặt niên hiệu là Thiên Đức, lập lại bộ máy nhà nước với trăm quan, hệ thống có cả quan văn và quan võ, có Thái phó và Ban Văn đứng đầu hai ban văn võ. Nhưng sau một thời gian ngắn trị vì, nhà Lương lại quay về cho nhiều vạn binh mã, đem quân sang xâm lấn. Vua Lý Nam Đế đã cho quân đánh trả và bảo vệ biên cương nhưng thất bại, tướng lĩnh tử trận và nước nhà rơi vào thế khó khăn.

Tiểu sử vua Lý Nam Đế

Sau nhiều thời gian thành lập và củng cố lực lượng, quân nước Vạn Xuân đã nhiều lần tấn công và giành nhiều thắng lợi nhưng cuối cùng cũng bị tan rã và rơi vào thế bị động. Lúc này, Vua Lý Nam Đế phải lui về ẩn nấu trong động Khuất Lão. Đến năm 548, ông bị ốm nặng và băng hà ở động Khuất Lão.

Có thể nói, Vua Lý Nam Đế là vị anh hùng tài ba của dân tộc, có công khai sáng ra nhà nước Vạn Xuân và xây dựng một triều đại đầy ý chí, nghị luacj và đánh đuổi nhiều quân thù, dẹp loạn để mang lại thái bình cho đất nước.