Tiểu sử vua Trần Thái Tông

Vua Trần Thái Tông sinh vào ngày 10 tháng 07 năm 1218 và mất ngày 5 tháng 5 năm 1277. Ông chính là vị hoàng đế đầu tiên của nhà Trần trong lịch sử của Việt Nam.

Tiểu sử vua Trần Thái Tông 

Vua Trần Thái Tông trị vì ngôi vua hơn 32 năm, từ năm 1225 đến 1258 và lên ngôi làm Thái thượng Hoàng trong 19 năm. Ông đã cùng với Kiến Vũ đại vương tài ba Trần Thủ Độ cai trị đất nước, thống lĩnh tam quân, chống lại quân Mông Cổ sau một thời gian dài.

Chính vì vậy, đất nước trong thời kì này trở nên thịnh vượng, cường thịnh và phát triển tối đa về mọi mặt. Sau khi vua Trần Thái Tông lên ngôi, ông bằng ra lệnh đại xá thiên hạ rộng rãi trong nhân gian.

Vua Trần Thái Tông là một trong những vị vua minh quân, tài ba. Cùng với đó, ông là một người sùng bái Phật giáo, yêu thơ văn cùng với nhiều tác phẩm về Thiền tông chỉ nam ca. đặc biệt, các bài thơ mà vua Trần Thái Tông sưu tập đều có những lời lẽ được trao chuốt, lời thơ thanh nhã, hài hòa.

Tiểu sử vua Trần Thái Tông: ngôi mộ của ông

Bên cạnh việc triều chính, cai quản đất nước và đánh giặc Mông bảo vệ đất nước. Vua Trần Thái Tông còn có cả một kho tàng các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc như: Tập bài giảng về lẽ hư vô: Khóa hư lục, Thiền tông chỉ nam ca, nghi thức sám hối vào sáu thời khắc trong một ngày: Lục thì sám hối khoa nghi, Trần Thái Tông ngự tập.

Ngoài ra, vua Trần Thái Tông còn có tựa đề Kinh Kim Cương, viết một số bình luận liên quan đến tọa thiền, niệm Phật…

Vua Trần Thái Tông có tên thật là Trần Bồ, sau này đổi tên thành Trần Cảnh. Ông sinh ra trong một gia đình đã thao túng quyền hành triều chính của thời nhà Lý. Sau này, ông lấy nữ hoàng Lý Chiêu Hoàng của thời nhà Lý và lên ngôi vua.

Đến năm 1258, ông đã truyền ngôi cho con trai là Trần Thánh Tông và lên làm Thái thượng Hoàng, đến năm 1277 ông băng hà tại Điện Vạn Thọ (hưởng dương 60 tuổi) và được dâng miếu với hiệu là Thái Tông.

Ngày nay, để tưởng nhớ công lao của vị vua anh minh, đã có nhiều công cán cho đất nước, ở nhiều đường phố trong cả nước đã đặt tên đường mang tên vua Trần Thái Tông. Bên cạnh đó, hình ảnh của ông được đúc tượng và thờ phụng ở các đền Trần ở Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình….