399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

Tìm hiểu về vua Thành Thái

Vua Thành Thái còn có tên là Nguyễn Phúc Chiêu, là con của vua Dục Đức. Ông sinh ngày 14 tháng 3 năm 1879 tại Huế, là vị vua thứ 10 của triều Nguyễn.

Tìm hiểu về vua Thành Thái

Vua Thành Thái trị vì thiên hạ vào năm 1889 đến 1907. Ông lên ngôi khi chỉ mới 10 tuổi đầu, ông là một vị vua trẻ và có tính cách rất đặc biệt và vì còn trẻ nên chỉ biết chơi đùa, nghịch ngượm. Chính vì lẽ đó ông được đưa đi học hàng, quản thúc nhờ các viên quan cùng các bà hậu. Và sau đó, ông trở về Đại Nội và quán xuyến việc triều chính, ông luôn tỏ là nguời cầu tiến, yêu nước và luôn chống đối Pháp.

Một đặc điểm nổi bật và khác với nhiều vị vua trước, Vua Thành Thái được học chữ Nho, tiếng Pháp và học làm quen với văn minh phương Tây rất nhiều thứ. Bên cạnh đó, ông cũng là vị vua hết lòng thương dân, quan tâm và gần gũi dân bằng chuyến vi hành được tổ chức thường xuyên.

Tìm hiểu về vua Thành Thái

Ông là vị vua anh minh, có tinh thần chống Pháp sâu nặng, ông luôn để ý đến các loại vũ khí, vẽ nhiều mẫu súng của Pháp để tìm hiểu. Điều đó thể hiện một tinh thần chúng Pháp, tinh thần dân tộc sâu sắc. Tinh thần chống Pháp chỉ thầm lặng và tính kế lâu dài, song nó vẫn mang tính ổn định và ít loạn lạc hơn.

Chính vì vậy, triều đại của vua Thành Thái mang tính ổn định bằng các công trình xây dựng nổi bật như ngày như kinh đô Huế, trường Quốc học, cầu Tràng Tiền, chợ Đông Ba… đặc biệt, trong lúc trị vì, vua Thành Thái đã bí mật cho thành lập nữ binh để che mắt Pháp. Ông chiêu nộp 4 đội, mỗi đội 50 người để huấn luyện và có thêm thời cơ chống Pháp.

Tìm hiểu về vua Thành Thái: ông cùng các quan bản xứ

Nhưng Pháp luôn nghi ngờ và tìm cách thoái vị và lưu đày ông vào ngày 12 tháng 9 năm 1907, vua Thành Thái bị đưa đi quản thúc ở Cap Saint Jacques, Vũng Tàu. Đến nǎm 1916 ông đày ra đảo Réunion cùng với con trai là vua Duy Tân. Cuộc sống của gia đình ông từ đây trở nên chật vật và già yếu, ốm đâu nhiều hơn.

Đến tháng 3 năm 1953, ông được phép quay trở về Việt Nam, đến ngày 24 thansg3 năm 1954 ông mất và an táng tại thành An Lăng, xã An Cựu, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vua Thành Thái là một trong những vị vua năng động, ham học hỏi và có tinh thần dân tộc, yêu nước và gần gũi, quan tâm đến nhân dân.