• Khám phá
  • Bảo tàng Lực lượng Tăng - Thiết giáp

Bảo tàng Lực lượng Tăng - Thiết giáp

Bảo tàng Lực lượng Tăng - Thiết giáp nằm ở địa chỉ quận Cầu giấy, Thủ đô Hà Nội. Đây là bảo tàng quân sự, được thành lập vào năm 1995.

Bảo tàng Lực lượng Tăng - Thiết giáp

Bảo tàng Lực lượng Tăng - Thiết giáp nhằm trưng bày các hiện vật, giá trị và lịch sử chủ yếu củ bộ phận Tăng - Thiết giáp với các khu như:

- Lực lượng Tăng - Thiết giáp trong giai đoạn đầu tiên được hình thành và xây dựng từ 1959 đến 1965.

- Giới thiệu giai đoạn năm 1965 -1968 của Bộ đội Tăng - Thiết Giáp đã cùng quân và nhân dân cả nước đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ ở miền Nam và cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc.

Bảo tàng Lực lượng Tăng - Thiết giáp

- Giai đoạn năm 1969 đến năm 1974 là giai đoạn Bộ đội Tăng - Thiết Giáp nâng cao sức mạnh chiến đấu và tham gia chiến đấu thắng lợi hoàn toàn, vẻ vang cho dân tộc.

- Trình bày, tái hiện Bộ đội, lực lượng Tăng - Thiết Giáp trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 để lấy lại hòa bình cho đất nước.

- Cuối cùng, giới thiệu, trình bày quá trình của lực lượng Tăng - Thiết Giáp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn sau hòa bình từ năm 1975 đến hiện tại ngày nay.

Bảo tàng Lực lượng Tăng - Thiết giáp

Ngoài ra, ở khu trung tâm, khánh tiết của bảo tàng cũng trình bày, giới thiệu về các chủ đề của cội nguồn chiến thắng cùng với hiện vật, hình ảnh, tư liệu cùng sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ… trong cả quá trình xây dựng và phát triển.

Có thể nói Bảo tàng Lực lượng Tăng - Thiết giáp là một công trình kiến trúc có vai trò quan trọng và ý nghĩa chính trị, xã hội đối với đât nước. Lực lượng Tăng – Thiết giáp có vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và bao vệ đất nước Việt Nam.

Hiện nay, tổng số lượng kho tư liệu về hiện vật, hình của Bảo tàng Lực lượng Tăng - Thiết giáp đã được nghiên cứu, thống kê, sưu tầm lên đến 7.000 hiện vật, có 3.000 hiện vật, hình ảnh tiêu biểu và giá trị nhất được trưng bày, giới thiệu cả bên trong và bên ngoài với diện tích là 3.800 m2,

Bảo tàng Lực lượng Tăng - Thiết giáp

Bên các hiện vật, hình ảnh có giá trị đó, khuôn viên bên ngoài của Bảo tàng Lực lượng Tăng - Thiết giáp cũng được trưng bày 2 chiếc xe tăng 843 và xe tăng 995 của Binh chủng Tăng – Thiết giáp thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Bảo tàng Lực lượng Tăng - Thiết giáp là bảo tàng mang giá trị , ý nghĩa lịch sử tiêu biểu của dân tộc, đặc biệt là bộ đội Tăng – Thiết giáp. Hàng năm, bảo tàng có khoảng 30.000 du khách đến tham quan.

Bảo tàng mở của hàng ngày hàng tuần, chỉ trừ thứ 6.