399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Khám phá
  • Bảo tàng Tăng Thiết giáp Việt Nam

Bảo tàng Tăng Thiết giáp Việt Nam

Bảo tàng Tăng Thiết giáp được chính thức hoạt động vào ngày 12 tháng 9 năm 1995. Đây là bảo tàng trực thuộc của Cục Chính trị thuộc Binh chủng Tăng Thiết giáp, phục vụ cho Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Bảo tàng Tăng Thiết giáp Việt Nam

Bảo tàng Tăng Thiết giáp hiện nay đang nằm ở địa chỉ 108 Hoàng Quốc Việt, Thủ đô Hà Nội. Đây là bảo tàng thuộc vào vai trò của lịch sử quân sự Việt Nam với chức năng, vai trò chủ yếu là nghiên cứu, sưu tầm, thống kê tất cả các tư liệu, hiện vật giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học về toàn bộ quá trình hình thành, phát triển, hoạt động cho đến khi trưởng thành của Tăng Thiết giáp Việt Nam bằng cách trưng bày, giới thiệu, tuyền truyền tại bảo tàng này.

Đó chính là nhiệm vụ số 1 của Bảo tàng Tăng Thiết giáp hiện nay.

Bảo tàng Tăng Thiết giáp Việt Nam

Hiện nay, Bảo tàng Tăng Thiết giáp đang trưng bày một số các hiện vật, giá trị tiêu biểu nhất về toàn bộ quá trình hình thành phát triển của Tăng Thiết giáp Việt Nam qua các phần chính như:

- Trình bày tổng quát và đầy đủ về những năm tháng đầu xây dựng lực lượng Tăng Thiết Giáp từ năm 1959 đến năm 1965.

- Trưng bày các hiện vật, giá trị và hình ảnh tái hiện, giới thiệu các bộ đội Tăng Thiết Giáp cùng vói các đơn vị và quân dân trong cả nước đã đồng lòng đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ ở miền Nam, chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc trong toàn bộ giai đoạn từ 1965 – 1968.

Bảo tàng Tăng Thiết giáp Việt Nam

- Giới thiệu về giai đoạn Bộ đội Tăng Thiết Giáp nâng cao sức mạnh chiến đấu và nổ lực, đồng lòng và tham gia chiến đấu thắng lợi từ năm 1969 đến năm 1974.

- Đặc biệt, trưng bày, giới thiệu sống động và đầy đủ toàn bộ quá trình mà Bộ đội Tăng Thiết Giáp nỗ lực toàn diện trong cuộc Tổng tiến công Xuân 1975 để giành thắng lợi, thống nhất hòa bình đất nước.

- Cuối cùng, Bảo tàng Tăng Thiết giáp đã khái quát, giới thiệu và tái hiện toàn bộ quá trình, hoàn cảnh và nỗ lực cố gắng của Bộ đội Tăng Thiết Giáp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sau chiến thắng năm 1975 đến ngày nay.

Bảo tàng Tăng Thiết giáp Việt Nam

Bảo tàng Tăng Thiết giáp là nơi bảo tồn nhiều hiện vật giá trị, các tư liệu hình ảnh và cả các chiến tích của quá trình đấu tranh giành chủ quyền và xây dựng bảo vệ tổ quốc trong thời bình của Tăng Thiết Giap Việt Nam.

Đây là bảo tàng có vị trí và vai trò quan trọng không chỉ của riêng Tăng Thiết giáp mà còn của cả Quân đội Nhân dân Việt Nam, của đất nước Việt Nam anh dũng. Là nơi lưu giữ giá trị, truyền thống quý báu, tinh thần yêu nước, đoàn kết, kiên trung bất khuất của một dân tộc.