399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

Bảo tàng Thông tin Việt Nam

Bảo tàng Thông tin là bảo tàng thuộc Cục Chính trị, Binh chủng Thông tin nằm trong loại hình lịch sử quân sự. Bảo tàng được thành lập và đưa vào hoạt động từ năm 1985 đến nay.

Bảo tàng Thông tin Việt Nam

Bảo tàng Thông tin hiện với vài trò, nhiệm vụ từ nghiên cứu, sưu tầm đến khâu thống kê, kiểm tra và đến trưng bày, tuyên truyền và gìn giữ các tài liệu, hiện vật mang giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, nhằm thể hiện toàn bộ các quá trình xây dựng, chiến đấu và phát triển của Bộ đội Thông tin liên lạc trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam.

Chính vì vậy, hiện nay Bảo tàng Thông tin Việt Nam đã và đang nổ lực hết mình để thực hiện tốt các nhiệm vụ, trách nhiệm và chức năng của mình. Đây là cả một quá trình và nỗ lực không ngừng.

Bảo tàng Thông tin Việt Nam

Tính đến thời điểm này, Bảo tàng Thông tin Việt Nam đã trưng bày rất nhiều hiện vật, giới thiệu đến con người Việt Nam và bạn bè thế giới qua các phòng trưng bày điển hình như:

 - Phòng khánh tiết với nhiệm vụ trình bày, giới thiệu khái quát về toàn bộ các đặc điểm chung của Bộ đội thông tin qua các thời kì.

- Phòng trình bày, giới thiệu về các thông tin liên lạc thời kỳ dựng nước và giữ nước chung.

Bảo tàng Thông tin Việt Nam

- Trưng bày, tái hiện bằng các di vật và hình ảnh mô tả các Bộ đội Thông tin liên lạc ra đời để phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1945 – 1954.

- Bên cạnh đó, Bảo tàng Thông tin Việt Nam cũng giới thiệu và mô tả về quá trình mà Bộ đội Thông tin liên lạc nỗ lực trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1954 – 1975.

- Giới thiệu, tái hiện khung cảnh Bộ đội Thông tin liên lạc trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 1975 đến nay qua các công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, phục hồi cuộc sống cho đất nước. Bộ đội thông tin luôn nỗ lực và cố gắng từng ngày để sẵn sàng cống hiến và bảo vệ cho đất nước trong hiện tại và tương lai.

Bảo tàng Thông tin Việt Nam

Ngoài các khu phòng trưng bày, giới thiệu bên trong, Bảo tàng Thông tin Việt Nam  còn trưng bày thêm một số hiện vật có giá trị bên ngoài khuôn viên như trưng bày hiện vật khối lớn là các loại phương tiện thông tin liên lạc tiêu biểu.

Bảo tàng Thông tin Việt Nam là một bảo tàng có vai trò quan trọng trong việc bảo quản và giữ gìn các nguồn thông tin liên lạc, cùng các giá trị hiện vật, tư liệu hình thành, phát triển và cống hiến của Bộ đội thông tin trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước.