399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Khám phá
  • Bảo tàng Tôn Đức Thắng ở TPHCM

Bảo tàng Tôn Đức Thắng ở TPHCM

Bảo tàng Tôn Đức Thắng ở Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đang nằm ở địa chỉ số 5, đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM. Đây là bảo tàng trưng bày, giới thiệu về cuộc đời và hoạt động sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Bảo tàng Tôn Đức Thắng ở TPHCM

Bảo tàng Tôn Đức Thắng nói rõ hơn, sẽ có nhiệm vụ và chức năng chính là nghiên cứu, sưu tầm và tìm kiếm các tài liệu, hiện vật hay tất cả các thông tin về Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Điều này nhằm lưu giữ, bảo tồn và trưng bày, giới thiệu cho thế hệ sau, cho các du khách trên thế giới có thêm thông tin và hiểu biết sâu sắc, rõ ràng hơn.

Đây cũng chính là nơi tưởng niệm, thăm viếng và cũng là nơi tiến hành các nghi thức, cúng bái nhân những ngày kỷ niệm về Tôn Đức Thắng.

Bảo tàng Tôn Đức Thắng được thành lập vào năm 1988. Hiện nay, bảo tàng đang trưng bày các hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của Tôn Đức Thắng qua không gian 7 phòng của ngôi bảo tàng.

Nằm trong khuôn viên khoảng 700 m2. Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã trình bày được rõ ràng và chân thực cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của chủ tịch Tôn Đức Thắng qua  khoảng 13.500 hiện vật, tài liệu, hình ảnh. Trong đó có nhiều hiện vật, tài liệu rất đáng quý về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ khác nhau.

Một số trưng bày tiêu biểu được quan tâm nhiều nhất như:

- Ngôi nhà thời niên thiếu tại cù lao Ông Hổ xã Mỹ Hòa Hưng - An Giang được mô tả và tái hiện ý nghĩa.

Bảo tàng Tôn Đức Thắng ở TPHCM

- Khái quát chân dung, hình ảnh người thanh niên Tôn Đức Thắng nǎm 18 tuổi lên Sài Gòn học việc và làm thợ máy, chiếc rương gỗ dùng thời gian là học sinh trường Cơ khí Á Châu.

- Trưng bày một số sự kiện kéo cờ phản chiến ở Biển Đen, sáng lập Công hội và lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân Sài Gòn những nǎm 1920

- Tái hiện, mô phỏng hình ảnh “Hầm xay lúa” .

Đặc biệt, ngoài ra sẽ có chuyên đề quan trọng về các hoạt động của Tôn Đức Thắng với Tuyển tập ảnh về “Hiện vật về Chủ tịch Tôn Đức Thắng” với 74 ảnh và nhiều câu chuyện kể về Bác Tôn với tinh thần yêu nước, tấm gương đạo đức vĩ đại của dân tộc và còn rất nhiều các hiện vật tiêu biểu khác.

Bảo tàng Tôn Đức Thắng ở TPHCM

Bảo tàng Tôn Đức Thắng ở TPHCM là bảo tàng có nhiều đóng góp và nghiên cứu, sưu tầm quan trọng và vô giá về cuộc đời và cả sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Vì vậy, bảo tàng chính là nơi thu hút rất nhiều các du khách trong nước, đặc biệt là các thế hệ trẻ học sinh, sinh viên và nhiều du khách nước ngoài đến tham quan và tìm hiểu.