399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

Tìm hiểu về vua Bảo Đại

Vua Bảo Đại là vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ phong kiến Việt Nam. Ông sinh vào ngày 22 tháng 10 năm 1913 và mất vào ngày 31 tháng 7 năm 1997, đây là vị hoàng đế thứ 13 của triều đại Nguyễn.

Tìm hiểu về vua Bảo Đại 

Vua Bảo Đại là Hoàng đế của Đế quốc Việt Nam và đồng thời cũng nắm giữ chức quốc trưởng của Quốc gia Việt Nam. Ông có tên húy là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy và sau này được đổi thành Nguyễn Phúc Thiển và sinh ra tại vùng đất kinh thành Huế,

Sau nhiều năm được sang Pháp đào tạo, Vua Bảo Đại đã thực hiện một công cuộc cải cách công việc trong triều như một cuộc thay đổi lớn. Ông sắp xếp lại bộ máy, nội chính, hành chính, boe đi nhiều tập tục không hợp lý trong lịch sử mà các vị Tiên Đế khác đặt ra.

Tìm hiểu về vua Bảo Đại 

Sau này, vào năm 1932, vua Bảo Đại đã ban hành luật pháp để cải tổ nội các, bộ máy với việc phong thêm 5 thượng thư gồm Phạm Quỳnh, Thái Văn Toản, Hồ Đắc Khải, Ngô Đình Diệm và Bùi Đằng Đoàn. Bên cạnh đó, Vua Bảo Đại đã lập nên Viện Dân biểu để trình bày nguyện vọng, mong muốn đến vua và quan chức bảo hộ Pháp. Đồng thời, việc này còn cho phép Hội đồng tư vấn Bắc Kỳ được thay mặt Nam triều để có cơ hội hợp tác với chính quyền bảo hộ vào tháng 12 năm 1933.

Tìm hiểu về vua Bảo Đại 

Một số các quá trinh tiêu biểu khác như sau khi Nhật đảo chính Pháp và tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam. Vào ngày 11 tháng 3 năm 1945, vua Bảo Đại tuyên bố hủy bỏ Hòa ước Patenôtre ký với Pháp năm 1884, khôi phục chủ quyền Việt Nam, thống nhất Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ thành một quốc gia độc lập, chủ quyền.

Mãi đến nhiều biến cố và lịch sử xảy ra, đến ngày 18 tháng 8 sau đó, vua Bảo Đại đã xác nhận độc lập của Việt Nam sau khi Nhật đầu hàng, nhưng thực chất đây được coi là chưa đúng chuẩn mực cũng như hợp lệ về một quốc gia độc lập.

Tìm hiểu về vua Bảo Đại 

Cho đến khi, năm 1945, nước ta đã phải rơi vào một tình trạng hỗn loạn do mất đi quyền lực và chủ quyền, trong khi đó kinh tế lại kiệt quệ và nạn đói hoành hành khắp nơi. Cũng trong giai đoạn này, là lúc Cách mạng tháng Tám thành công, cùng với áp lực của Việt Minh đã buộc chính quyền Đế quốc giao lại quyền hành điều hành đất nước.

Đứng trước tình hình đó, Vua Bảo Đại đã quyết định thoái vị và gửi công văn tha thiết đến Uỷ Ban. Chiều ngày 25 tháng 8, vua Bảo Đại đã đọc tuyên ngôn thoái vị trước hàng ngàn người và trao ấn tín, quốc bảo và hoàng triều